Visar poster taggade konferens:

Sacos makrokonferens i Sandhamn

Har nyss deltagit i Sacos konferens Makro 2017, där jag också talade under rubriken "Var går gränsen för välfärdssamhället?". Min presentation finns på slideshare.
Det var en stundom riktigt intressant tillställning. Här följer några noteringar från konferensen (som alltid gäller att jag kan ha tolkat in mer eller något annat än vad talaren själv avsåg):
Hans Timmer från världsbanken påpekade att i de flesta länder minskar fackanslutningsgraden och facken har svårt att finna sin roll när arbetarna får det allt bättre. Han jämförde med hur Världsbanken får mindre att göra i takt med att fattigdomen minskar. Ett oväntat perspektivt och en oväntad parallell. Timmer konstaterade att i många länder tror folk att frihandel leder till färre jobb. I publiken på konferensen trodde 2/3 att handel ger fler jobb. Timmer konstaterade att båda uppfattningar är fel: Handel påverkar inte antalet jobb, utan vad man jobbar med.
Lena Sellgren från Business Sweden tycker att Sverige borde ha en internationaliseringsstrategi, snarare än en exportstrategi. Klokt.
Nicklas Lundblad påminde om ett lysande EO Wilson-citat
The real problem of humanity is the following: we have paleolithic emotions; medieval institutions; and god-like technology
Hur viktig var amerikansk skattefinansiering för Internets framväxt?
Simon förordade artificiell intelligens för att hjälpa oss att sålla i informationsöverflödet - runt 1970.
Wikipedia har skattats till 100 miljoner arbetstimmar - som inte alls syns i BNP.
Ali Esbati är sig lik.
Det fördes också - såklart - många diskussioner om penningpolitiken. Alla (?) var överens om att minusränta under en högkonjunktur är minst sagt underligt. Göran Hjelm instämde i att penningpolitiken försvagat kronan och därmed försenat strukturomvandlingen av den svenska exportsektorn. Och Hans Lindblad sade vad jag annars brukar behöva säga:
Vad är problemet med en stark krona? Det betyder ju att vi blivit rikare!
Någon burgare blev det inte under denna konferens, men Sandhamns värdshus visade sig ha en anständig ryggbiff.
Bonusinfo: På sista båten in till stan var jag en av totalt två passagerare.

Om tillit och ojämlikhet

Talade nyligen på en Fafo-konferens i Oslo. Fafo är en forskningsstiftelse stödd av bl a norska LO. Min presentation filmades och kan ses på youtube.
Några andra funderingar:
 • Mycket hög nivå på diskussionen, trots att det inte var primärt akademisk konferens, och trots att ämnet är politisk kontroversiellt. Tänk om svenska LO inte hade gjort misstaget att lägga ned den svenska motsvarigheten Fief (fackföreningarnas institut för ekonomisk forskning)
 • En norsk hotellfrukost är mycket lik en svensk. Dock saknades bacon och erbjöds brunost samt nutella på tub. Ett nettominus, får jag nog säga.
 • På gatorna i Oslo står elbilar på laddning.
 • Funderade på att beställa pizza till hotellet. Medium 220, Large 298. Norska. Gick till Burger King, som inte har morötter som alternativ till pommes. Däremot erbjuds hamburgare i baguetteformat.
Min presentation sammanfattar vad vi vet om sambandet mellan allmän tillit och ojämlikhet. Slides finns på slideshare och kan ses här:

Funderingar från Fores-konferens om nyanlända

I går deltog jag alltså i en halvdagskonferens på Fores: Hur ordnar vi jobb och bostäder åt människor på flykt? Det var en intressant tillställning, även om Fores lokal är för liten för denna typ av grejor.
Från mina egna anteckningar under dagen (på intet sätt representativa för dagen):
 • Enligt statskontoret skulle staten inte spara pengar på att bygga egna asylboenden
 • Asylsökanden tackar ofta nej till boende på annan ort än den där de först hamnar: De vill stanna där de börjat lära sig hitta och föredrar ett ofta enkelt boende i Sundsvall framför ett bättre och större boende i Vilhemina.
 • Hans Lind har gått i pension från KTH (men har inte på något sätt mattats av)
 • I Sverige har det byggts för få lägenheter för människor med låga inkomster. Linds tips: Bygg med plastmatta och små rum så att de rika inte vill bo där!
 • Enligt Peter Karpestam på Boverket avviker storstäderna från landsgenomsnittet såtillvida att färre flyttar från sin hyresrätt, men fler flyttar från sin bostadsrätt. En trolig effekt av hyresregleringen.
 • En dålig sak med etableringsreformen: Etableringsersättningen betalas ut i efterhand, vilket gör att nästan alla nyanlända måste börja med att ansöka om försörjningsstöd.
 • Erik Nilsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartmentet öppnade för marknadshyror: Citerat ur minnet: "det finns nackdelar men vi behöver lyfta på alla stenar". Som exempel på argument mot marknadshyror nämner han rekryteringsproblem för offentlig sektor: Med marknadshyror skulle ingen undersköterska skulle ha råd att bosätta sig i stlms innerstad.
  Min kommentar: Ett argument för att ha hyresreglering är alltså att vi ska slippa betala undersköterskor marknadsmässiga löner. Fascinerande.
Videoklipp från hela konferensen.
Här är en videolänk till min egen presentation samt mina bilder på slideshare
Vad jag sade? Det vanliga, möjligen något mindre inlindat. Nyckelbild nedan!