Visar poster taggade uppsatstips:

Uppsatsidé: Hur påverkar flyktingmottagandet inkomstfördelningen?

Följande idé torde vara lämplig för en masteruppsats i nationalekonomi. Beroende på ambitionsnivå kan den möjligen anpassas nedåt till en kandidat och nog också till ett första papper i en avhandling.
  • Approximera den svenska inkomstfördelningen med en funktion.
  • Simulera och beräkna en Ginikoefficient för olika scenarier rörande antalet nyanlända och deras arbetsmarknadsutfall.
  • Skapa sociala indifferenskurvor under antagandet att vi vill minimera Gini och maximera mottagandet.
  • Vad är effekten på Gini av de senaste årens mottagande under antagande att det i någon bemärkelsen går ungefär som det gått hittills på arbetsmarknaden för dem?
  • Hur ser en känslighetsanalys ut?
  • Finns det omständigheter under vilka ett ökat mottagande faktiskt kommer att minska ojämlikheten i Sverige?
  • I en avhandling kan man också försöka säga något om effekterna i allmän jämvikt, dvs efter att inhemska löner anpassat sig, mest för att se om det finns skäl att tro att de effekterna är särskilt stora (oavsett åt vilket håll de går).

Vad förklarar regeringens pessimistiska arbetslöshetsprognos 2013?

Anders Sundell tweetade att regeringens prognos för arbetslöshetens utveckling tenderar att vara mycket optimistisk jämfört med den utveckling som faktiskt sker, vilket illustrerades av följande bild:
Prognosen 2013 sticker ut som den enda som faktiskt överskattade arbetslösheten jämfört med den faktiska utvecklingen. En tänkbar förklaring är att regeringar året före valåret gör en mer pessimistisk prognos i syfte att under valåret kunna berömma sig själv för att det går bättre än väntat. En alternativ förklaring är att detta var en engångsgrej kopplad till alliansens valstrategi att det enda som kunde rädda regeringen var om folk tror att det håller på att gå åt skogen med ekonomin (vilketr ju onekligen låter lite underligt såhär i efterhand, men det är en annan femma...).

Så hugade nek- och stv-studenter kan ju roa sig med att rota i äldre budgetproppar, och fundera kring hur prognosoptimism ska mätas. Betänk även att arbetslöshetsdefinitionen kan ha ändrats, så man får hålla tungan rätt i mun och leta upp mått som är jämförbara över tiden. En bonusanalys är om det kan finnas politiska motiv även till definitionsförändringarna!