En intressant fråga är hur invandring påverkar kvaliteten hos ett lands institutioner. Det finns inte mycket forskning på detta, men det torde komma framöver eftersom tillgången på migrationsdata förbättrats kraftigt på senare tid.

Ett Cato-working paper ger grund för viss optimism:
"we find some evidence that larger immigrant population shares (or inflows) yield positive impacts on institutional quality. At a minimum, our results indicate that no negative impact on economic freedom is associated with more immigration"
Resultatet är dock inte helt övertygande. Dels är den kausala tolkningen i mina ögon tveksam. De skriver:
"entering both the beginning stock of immigrants and the flow of immigrants over time should alleviate concerns about endogeneity."
Jag håller inte med. Det är tänkbart att institutionell kvalitet orsakar både hög och ökande migration, och att inkludera två potentiellt endogena variabler samtidigt är knappast lösningen. Vidare skiljer pappret i för liten utsträckning på rich-rich och poor-rich migration. Oron för att institutioner försämras finns ju främst i det senare fallet.

Ett nypublicerat papper i German Economic Review (av alla tidskrifter…) är mer finkornigt i sin analys:
"we consistently find that while general migration has an insignificant effect on the destination country's corruption level, [but] immigration from corruption-ridden origin countries boosts corruption in the destination country."
Det känns inte orimligt. Identifikationsstrategin i detta papper är dock GMM* (som jag inte heller gillar).

Gissningsvis får vi snart se mer forskning på detta område!
---
*GMM är en klass av estimatorer som (i praktiken enligt min erfarenhet) ofta används vid misstänkt endogenitet när forskaren saknar en teoretiskt rimlig identifikationsstrategi. Se exempelvis denna diskussion.