31 januari publicerades min Svd-kolumn om Jonathan Haidt. Den är framför allt inspirerad av Haidts bok "The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion" som jag läste sommaren 2013, och som jag grunnat en hel del på sedan dess. Jag gillar inte Haidts huvudbudskap, men jag tror dessvärre att det ligger en hel del i vad han säger.
Som tur är, finns det forskning som visar att fakta och sakkunskap inte är helt verkningslösa, till exempel när folk korrekt uppfattar den vetenskapliga enigheten i klimatfrågan (se denna forskningsartikel, som dock också visar att "political orientation has a significant influence on perceived scientific agreement, global warming beliefs, and support for government action to reduce emissions")

På Haidts sida finns känd studie av Kahan mfl, som exempelvis omskrevs i Mother Jones så här:
Think the reason we can't address climate change is because people don't understand climate science? Think again: a new study suggests that people with higher scientific comprehension use their abilities not to disinterestedly parse the complicated details of climate science, but to better fit available evidence to their preexisting values and group identifications.
Å andra sidan hittar en väldigt ny artikel något mer uppmuntrande, nämligen att "people who had greater knowledge of climate change causes were more willing to accept that climate change is occurring"

Tack till Magnus Westerstrand för flera av dessa artikeltips!