Mercier hävdar vidare att Cambridge Analytica var en bluff och inte hade något inflytande vare sig över valet av Trump eller brexitomröstningen. Det finns inget problem med falska nyheter, eftersom vi kan se i undersökning efter undersökning att de som söker sig till dessa sajter redan har de uppfattningar som sajterna förfäktar. Valkampanjer, menar Mercier, är i allt väsentligt meningslösa – vi påverkas inte på de sätt som de tycks anta – utan formar våra politiska åsikter i små, trögrörliga sociala sammanhang. Mercier menar vidare att oron för konspirationsteorier och ryktesspridning är överdriven. [...] Mercier redovisar flera studier som visar att rykten i nätverk ofta är sanna, men att dessa sanna rykten aldrig uppmärksammas i nyhetsrapporteringen eftersom det är mer spännande att granska hur falska rykten sprids. Tittar man på arbetsplatsrykten – om vem som kommer att befordras och vem som kommer att sparkas – så visar en undersökning att de är mellan 80 och 100 procent korrekta [...]
Man kan även lyssna på Mercier om boken i podden Science Salon.