Nej. Men skatteintäkterna, realt per capita, var oförändrade 2006-2014 trots det skattebortfall som jobbskatteavdragen skapade.