Det har börjat bli extra spännande att följa hur den allmänna tilliten utvecklas i Sverige, efter att debattörer och forskare slagit larm om att den minskar (se här och här). Igår kom nya data från SOM-institutet och tilliten har förärats en egen rapport (som mestadels består av diagram). Några tecken på fallande allmän tillit syns fortfarande inte:
Nytt är att det nu finns ett diagram som visar tillit beroende på födelseland:
Ökad invandring från länder utanför Europa kan således förväntas minska tilliten i genomsnitt genom att sammansättningen av befolkningen förändras, men det syns inga tecken på att svenskföddas tillit faller i takt med ökad invandring.
Man kan nu fråga som om de senaste två årens tämligen tumultartade situation i svensk politik inte syns alls i data, men det gör den. Siffrorna ovan rör den allmänna tilliten, dvs benägenheten att anse att man kan lita på människor i allmänhet. Allt mer tyder på att det är en djupt rotad och mycket svårförändrad attityd. Däremot har det hänt en del med förtroendet för vissa samhällsinstitutioner: Förtroendet för de politiska partierna har minskat rejält under 2015: