Visar poster taggade tillit:

Om tillit och ojämlikhet

Talade nyligen på en Fafo-konferens i Oslo. Fafo är en forskningsstiftelse stödd av bl a norska LO. Min presentation filmades och kan ses på youtube.
Några andra funderingar:
  • Mycket hög nivå på diskussionen, trots att det inte var primärt akademisk konferens, och trots att ämnet är politisk kontroversiellt. Tänk om svenska LO inte hade gjort misstaget att lägga ned den svenska motsvarigheten Fief (fackföreningarnas institut för ekonomisk forskning)
  • En norsk hotellfrukost är mycket lik en svensk. Dock saknades bacon och erbjöds brunost samt nutella på tub. Ett nettominus, får jag nog säga.
  • På gatorna i Oslo står elbilar på laddning.
  • Funderade på att beställa pizza till hotellet. Medium 220, Large 298. Norska. Gick till Burger King, som inte har morötter som alternativ till pommes. Däremot erbjuds hamburgare i baguetteformat.
Min presentation sammanfattar vad vi vet om sambandet mellan allmän tillit och ojämlikhet. Slides finns på slideshare och kan ses här:

Allmän tillit fortsatt hög - men minskat förtroende för de politiska partierna

Det har börjat bli extra spännande att följa hur den allmänna tilliten utvecklas i Sverige, efter att debattörer och forskare slagit larm om att den minskar (se här och här). Igår kom nya data från SOM-institutet och tilliten har förärats en egen rapport (som mestadels består av diagram). Några tecken på fallande allmän tillit syns fortfarande inte:
Nytt är att det nu finns ett diagram som visar tillit beroende på födelseland:
Ökad invandring från länder utanför Europa kan således förväntas minska tilliten i genomsnitt genom att sammansättningen av befolkningen förändras, men det syns inga tecken på att svenskföddas tillit faller i takt med ökad invandring.
Man kan nu fråga som om de senaste två årens tämligen tumultartade situation i svensk politik inte syns alls i data, men det gör den. Siffrorna ovan rör den allmänna tilliten, dvs benägenheten att anse att man kan lita på människor i allmänhet. Allt mer tyder på att det är en djupt rotad och mycket svårförändrad attityd. Däremot har det hänt en del med förtroendet för vissa samhällsinstitutioner: Förtroendet för de politiska partierna har minskat rejält under 2015:

Den nordiske tilliten

Så här skriver Kristin Clemet från norska liberala tankesmedjan Civita i aftenposten

Det er generelt riktig at det er mindre tillit i samfunn med store økonomiske forskjeller, særlig hvis forskjellene er fremkommet på en urettferdig måte. Det er også riktig at innvandrere som kommer fra samfunn med svært lav tillit, statistisk sett bidrar til å redusere tilliten i de landene de kommer til. Men problemet er altså overdrivelsene. Det er ikke mulig å måle noen endringer i den generelle tilliten i Norden som følge av små endringer i den økonomiske, kulturelle eller etniske ulikheten. Den generelle tilliten blir altså ikke mindre av at formuesskatten blir redusert, eller av at det kommer innvandrere til Norge.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Den-nordiske-tilliten-8065860.html