Hittade nyss det helt nya pappret Cross-Country Trends in Affective Polarization av Levi Boxell, Matthew Gentzkow, och Jesse M. Shapiro.
Pappret mäter s k affektiv (politisk) polarisering genom att skapa ett mått på hur mycket människor ogillar andra partier än det man själv röstar på.
Resultatet:
We measure trends in affective polarization in nine OECD countries over the past four decades. The US experienced the largest increase in polarization over this period. Three countries experienced a smaller increase in polarization. Five countries experienced a decrease in polarization.
Resultatet illustreras enklast i denna bild:
Utvecklingen i USA är alltså inte representativ, snarare tycks USA vara extremen. I Sverige är den långsiktiga trenden fallande, men det syns en ökning från 02 till 06 och til 10, sannolikt driven av ogillandet av SD (och SDs ogillande av andra partier).