Visar poster taggade presentationer:

Om tillit och ojämlikhet

Talade nyligen på en Fafo-konferens i Oslo. Fafo är en forskningsstiftelse stödd av bl a norska LO. Min presentation filmades och kan ses på youtube.
Några andra funderingar:
  • Mycket hög nivå på diskussionen, trots att det inte var primärt akademisk konferens, och trots att ämnet är politisk kontroversiellt. Tänk om svenska LO inte hade gjort misstaget att lägga ned den svenska motsvarigheten Fief (fackföreningarnas institut för ekonomisk forskning)
  • En norsk hotellfrukost är mycket lik en svensk. Dock saknades bacon och erbjöds brunost samt nutella på tub. Ett nettominus, får jag nog säga.
  • På gatorna i Oslo står elbilar på laddning.
  • Funderade på att beställa pizza till hotellet. Medium 220, Large 298. Norska. Gick till Burger King, som inte har morötter som alternativ till pommes. Däremot erbjuds hamburgare i baguetteformat.
Min presentation sammanfattar vad vi vet om sambandet mellan allmän tillit och ojämlikhet. Slides finns på slideshare och kan ses här:

Moderaternas ekonomiska seminarium i Visby 2015

Trots att jag numera åker till Almedalsveckan endast jämna år, gjorde jag ett undantag för att göra en dragning om social rörlighet på moderaternas ekonomiska seminarium. Mina slides finns på slideshare, och kan bläddras igenom här:
Sista bilden innehåller referenser och lästips. SVT forum sände, och seminariet kan ses här.
Seminariet omskrevs bl a i DN, och i aktuellt i politiken (AiP). Mitt resonemang om att stadsdelar som Chinatown och Little Italy i exempelvis London visar hur storstäder kan göra det lättare för utlandsfödda att försörja sig, återger AiP så här:
Lundaforskaren Andreas Bergh föreslår speciella kvarter där människor från andra länder kan arbeta.

Om medborgarlön på ABF

I går höll jag ett osannolikt välbesökt föredrag om medborgarlön/basinkomst på ABF. Mattias Lundbäck skriver om seminariet här (och har även tagit bilden på publiken).
http://www.ekonomism.us/files/2015-05/dsc02113.jpg
Bilderna (från slideshare):
Några ytterligare tips för den intresserade:
Här diskuterar jag basinkomst i OBS i P1 med Roland Paulsen och Cecilia Paulson

Här är en läsvärd atikel i The Atlantic med titeln "The Conservative Case for a Guaranteed Basic Income":
The idea isn’t new. As Frum notes, Friederich Hayek endorsed it. In 1962, the libertarian economist Milton Friedman advocated a minimum guaranteed income via a "negative income tax." In 1967, Martin Luther King Jr. said, "The solution to poverty is to abolish it directly by a now widely discussed measure: the guaranteed income." Richard Nixon unsuccessfully tried to pass a version of Friedman’s plan a few years later, and his Democratic opponent in the 1972 presidential election, George McGovern, also suggested a guaranteed annual income.

För ett bra tag sedan sammanfattade jag min syn i frågan i denna artikel:
Bergh, Andreas (2006) "Negativ skatt istället för passivt bidragstagande". Stockholms Fria Tidning. 2006-03-18
Den tycks vara svår att hitta på nätet, varför jag har gjort ett google doc här.

En lite nyare artikel är "Basinkomst är inget radikalt förslag" från Smedjan 2017. Den bidrog sannolikt till att jag två år senare deltog i ett SNS-seminarium om frågan, som kan ses på nätet, där jag gör ett försök att strukturera debatten och reda ut vad vi egentligen är oeniga om.

Jag fick också vara en av två discussants när Phillippe Van Parijs gästade Institutet för Framtidsstudier och presenterade boken "A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy".


Om globaliseringens effekter

Den 11 mars talade jag om globalisering och fattigdom för Lunds politiska och ekonomiska förening (lupef). Här kommer sent omsider presentationen:Bergh, A., and T, Nilsson. 2014. Is Globalization Reducing Absolute Poverty?, World Development, 62, 42-61.
Bergh, A., T. Nilsson and I. Mirkina. 2014. Globalization and institutional quality: A panel data analysis. Oxford Development Studies.
Bergh, A., and Nilsson, T. 2010. Good for living? On the relation between globalization and life expectancy. World Development, 38, 1191-1204.
Bergh, A., and Nilsson, T. 2010. Do liberalization and globalization increase income inequality? European Journal of Political Economy, 26, 488-505.

Så vad har vi lärt oss av dessa studier? En minisammanfattning följer:
Bästa nyheten: Ökad globalisering i fattiga länder tenderar följas av minskad absolut fattigdom. Effekten drivs av liberalare handelspolitik (sänkta tullar och handelshinder) och av informationsflöden (bl a internet och telefoni). Effekten går endast till en mindre del genom ökad tillväxt, vilket tyder på att globalisering är pro-poor i dessa länder. Såvitt det går att komma åt med IV-skattningar (baserade på McDonaldsnärvaro och globalisering grannländer) tycks effekten vara kausal (även om korrelationen är intressant även utan en kausal tolkning).

Givet detta resultat är det kanske mindre förvånande att globalisering också är förknippad med ökad förväntad livslängd, både i rika och fattiga länder.

Det finns tendenser till att ökad globalisering - ffa handelsflöden - leder till ökad inkomstspridning inom länder, men detta gäller främst i rika länder. Våra estimat tyder exempelvis på att en fjärdedel av den ökade giniojämlikheten i Sverige sedan 1980 kan förklaras av ökad globalisering.

Det finns dock smolk i glädjebägaren: Ökad globalisering tycks följas av ökad institutionell kvalitet - men bara i rika länder. I fattiga länder - i synnerhet sådana som har gott om naturresurser - följs ökade handelsflöden av ökad korruption. Här är kausaliteten inte självklar (och vi hittade aldrig bra instrument). Men oavsett vad som är hönan och vad som är ägget är det illavarslande att många fattiga länder befinner sig i ett läge med ökande korruption och ökande handel med värdefulla naturresurser.