På svenska

På danska
Danska Punditokraterna innehåller ofta stoff av intresse även för en svenskspråkig publik. Bl a skriver min danske medförfattare Christian Bjørnskov ofta där. Så här beskriver de själva sig:
Punditokraterne er en liberal og markedsøkonomisk orienteret blog, der siden 2005 har skrevet om økonomi, jura, politik og samfundsvidenskabelig forskning. Bloggen skrives af en gruppe individer, med samfundsvidenskabelig baggrund.

Internationellt: