Visar poster taggade publicerad-forskning:

Bokkapitel och synteser

Bokkapitel har relativt lågt meritvärde för nationalekonomer. Sannolikt beror det på normen att forskningsbidrag ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter, medan bokkapitel ofta har en forskningssammanfattande karaktär.

Själv tycker jag att det finns ett betydande värde också i synteser, sammanfattningar och tolkningar av litteraturen. I många fall är det först när dylika görs som det går att se mönster och tendenser i vad forskningen visar.

Här är mina senaste bokkapitel på internationella vetenskapliga förlag (jag är hyfsat nöjd med samtliga!).

Bergh, A. och Kärnä, A. 2024. Economic freedom and populism. In: Handbook of Research on Economic Freedom (ed. N. Berggren). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Forthcoming.

Bergh, A. 2022. An All Too Successful Reform? The 1997 Overhaul of the Swedish Budget Process. Chapter 11 i de La Porte, C. m fl. (red.) "Successful Public Policy: Lessons From the Nordic Countries." Oxford University Press. Länk.

Bergh, A., C. Bjornskov och K. Vallier. 2021. "Social and Legal Trust: The Case of Africa" i "Social Trust" (red: Kevin Vallier och Michael Weber), New York: Routledge. Länk till bok.

Bergh, A. 2021. "Poverty and New Welfare Economics." Kap 8 i "Economists and Poverty", Lundahl, Rauhut & Hatti (red.) Routledge. Länk.

Om sambandet mellan ekonomisk frihet och att ha kontroll över sitt liv

Ur abstract till artikeln "Free to choose? Economic freedom, relative income, and life control perceptions" av Hans Pitlik och Martin Rode i The International Journal of Wellbeing
living in a country with high overall economic freedom is a major determinant of feeling in control of one’s own life. The effect is similar for individuals in high- and low-income countries, while the impact of democracy is negligible in both cases. Interacting relative income with economic freedom, we find that, contrary to conventional wisdom, it is by far the lower income groups that derive the biggest gain of perceived life control from living in a country with comparatively high economic freedom.

Artikel i JEEA (13:1) om de globala ekonomiska konsekvenserna av migration

I näst senaste JEEA (13:1) publicerades en ny ambitiös studie av de ekonomiska konsekvenserna av migration, för både mottagarland och ursprungsland, och både på kort och lång sikt.
A Global View of Cross-Border Migration av Julian di Giovanni,Andrei A. Levchenko, och Francesc Ortega.
Här tycks finnas en fritt tillgänglig version.

Ur abstract:
In the long run, natives in countries that received a lot of migration -- such as Canada or Australia -- are better off due to greater product variety available in consumption and as intermediate inputs. In the short run the impact of migration on average welfare in these countries is close to zero, while the skilled and unskilled natives tend to experience welfare changes of opposite signs. The remaining natives in countries with large emigration flows -- such as Jamaica or El Salvador -- are also better off due to migration, but for a different reason: remittances. The welfare impact of observed levels of migration is substantial, at about 5% to 10% for the main receiving countries and about 10% in countries with large incoming remittances.