Matkurir 3

Matkurir 3 från Weidenstedt et al (2020)
It’s better as a part time job. You know, do not become a permanent employee, that’s important. Even I consider it a part time job even though I’m working 35 hours, probably. (…) As a part-time job, I would recommend it to my friends. Especially those, who, you know, have no work or are free (…) If someone has a degree in any field or if they know Swedish or if they have a valid driver’s license: Search another job. But if they don’t have a driver’s license, do not know Swedish and do not have a permanent residence in this country, and they are free or just studying, then foodora is better.

Matkurir 13

Ratios rapport "Varför gigga som matkurir? Förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete" innehåller mängder av citat från djupintervjuer med 34 matkurirer. 34 djupintervjuer säger naturligtvis inte mycket om hur det generellt sett är att jobba för Foodora, Wolt eller Uber Eats - men det ger en bild av hur kraftigt uppfattningarna kan skilja sig åt från person till person. Rapporten ger en betydligt mer mångfacetterad bild av giggandet än vad walraffande journalister gör.
Så här säger exempelvis Matkurir 13:
I wish I had a one-year contract. Or like most Swedes have, you know a tillsvidare anställning where you know…, it’s basically impossible to fire a person in this country, which I mean, let’s be honest, I think that’s pretty stupid because if you’re incompetent, it shouldn’t be this hard to fire someone. That’s the thing, that’s what makes this company [Foodora] so ironic. The reasons why a lot of these things are like they are right now is because you have this mix of gig-economy with Swedish labor law, where it’s impossible to get rid of this deadwood, these middle managers who really aren’t bringing anything to the company and whose goals aren’t even aligned with the goals of this company.
Matkurir 13 säger emellertid också så här:
If you have an accident, and it prevents you from working, they don’t cover for that lost income. You get paid for the hospital bill7 but you know, you can’t really work so you are not getting paid for the hours that you’re not working anymore. And because the schedule is published for one week at a time, when they calculate sick pay, it’s for the hours that you have been scheduled for. So if you’re gone for longer than one week then you’re not going to be paid for more than a week’s pay.

Fler citat kommer!

Överdödlighet i länder med olika grad av lockdown: Inget tydligt mönster

Nu finns mer cross-country forskning på om det finns systematiska skillnader i överdödlighet mellan länder med olika policyresponser mot coronaviruset. Det är den flinke och produktive Christian Bjørnskov som nyttjar excess mortality från eurostat (veckovis) och detta index över olika länders policyresponser, som tycks finnas per dag (!) och bl a innehåller detta:
Slutsatsen i pappret:
Comparing weekly mortality in 24 European countries, the findings in this paper suggest that more severe lockdown policies have not been associated with lower mortality.
Grafiskt illustreras resultatet genom att jämföra länder med stark/svag lockdown och deras respektive överdödlighet, dvs dödlighet 2020 jämfört med snittet 2017-2019.
Sista ordet är knappast sagt, bl a eftersom det kontrafaktiska utfallet är okänt: Vi vet inte hur det skulle gått i länder med "easy lockdown" om de haft hårdare restriktioner. Men det kan vara bra att veta att det inte syns något mönster enligt vilket länder med kraftig lockdown hade lägre dödlighet.

Bakgrund till DN-kolumn om Ystadfamiljen, JobbMalmö och Harrisburgolyckan

Min senaste DN-kolumn diskuterar en viktig poäng med externa konsulter, omorganisationer och chefer som inte sitter för länge. Detta görs utifrån tre exempel: Ystadfamiljen, JobbMalmö och Harrisburgolyckan.
De tre episoderna skiljer sig rejält från varandra, men det finns nyckelord i beskrivningarna som vittnar om gemensamma drag: Omorganisation. Nytillträdd. Nytt arbetsskift. I samtliga tre fall pågår något problematiskt som upptäcks och åtgärdas först när nya ögon ser situationen i nytt ljus.
Bakgrund
Om Ystadfamiljen i SVT:
Myndigheten [Skatteverket] upptäcker då att pappan fått sjukersättning i närmare tio års tid. [...] Föräldrarna har vid det tillfället två skolpliktiga barn, men lyckas få Ystads kommun att bedöma barnen som "varaktigt vistandes utomlands". Den svenska skolplikten upphör alltså.[...] Skolchefen som började undersöka familjen, vill dock inte lägga någon skuld på sina föregångare [...]

Om Harrisburgolyckan finns det massor skrivet, men på sid 19 i den officiella rapporten kan man läsa följande:
It is Brian Mehler, who has just come in to relieve Bill Zewe as shift supervisor, who gets credit for the day's first major correct move [...] For whatever reason and by whatever route, Mehler has arrived at exactly the right decision just 20 minutes after coming on the scene fresh from the outside.
Det fel som upptäcktes var att en kontrollampan indikerade att en spänning var på som skulle stänga ventilen, men ventilen hade fastnat och lampan sade alltså inget om ventilens faktiska läge, bara att den borde vara stängd. I kommentarsfältet på DN har jag fått lära mig att detta sätt att koppla på numera kallas "Harrisburgkoppling", och (såklart) bör undvikas.
Rapporten är f ö mycket intressantare läsning än vad väntar sig: U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information. 1979. Three Mile Island: a report to the commissioners and to the public. Volume I. United States. doi:10.2172/5395798.

Om JobbMalmö:
2012 skulle Malmö Stad omorganisera sina arbetsmarknadsinsatser. Istället uppdagades hur anhöriga till chefer och politiker hade en gräddfil till jobbinsatser, snedvriden konkurrens och uppblåst statistik. Här är Sydsvenskans granskning. I denna artikel berättas följande:
Den 11 oktober lyfte sektionschefen på en annan avdelning på JobbMalmö, Lars Ekström, frågan med Saida Sokolovic [...] Nu hände saker. Saida Sokolovic kontaktade Ronny Hansson som i sin tur skrev ett upprört mejl till Lars Ekströms chef, Monika Herstedt. Ronny Hansson skrev att Saida Sokolovic fått "kränkande frågor om hennes privatliv och hennes relation till några nämnda medarbetare".