Intressant artikel:

Intressant artikel:
Generous to all or ‘insiders only’? The relationship between welfare state generosity and immigrant welfare rights
Ur abstract:
Two sharply contrasting accounts exist for the relationships between welfare generosity and immigrant social rights. The dualization hypothesis argues that due to fiscal pressures and welfare chauvinism, generous welfare states are more likely to exclude immigrants from access to welfare benefits. The generosity hypothesis argues that on the contrary, in generous welfare states, an immigrant will be granted greater access to benefits for material, institutional and cultural reasons. Using newly collected data from the Immigration Policies in Comparison (IMPIC) project that covers 18 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) states over 30 years (1980–2010) the two hypotheses are tested using pooled time series analyses.
Resultatet:
[...] generous welfare states are more likely to grant immigrants access to welfare benefits, and less generous welfare states are more likely to exclude immigrants from access.
Kommentar: 'Insiders' i rubriken syftar alltså inte på arbetsmarknaden. Som jag själv beskrivit tycks länder med generösa välfärdssystem också ofta ha konkurrensbegränsande institutioner på arbetsmarknaden.
Källa:
Römer, Friederike. 2017. "Generous to All or ‘Insiders Only’? The Relationship between Welfare State Generosity and Immigrant Welfare Rights." Journal of European Social Policy 27(2): 173–96. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0958928717696441 (April 30, 2019).

Social tillit i Grekland under finanskrisen

I en ny artikel i Social Indicators Research har olika typer av tillit i Grekland studerats under finanskrisen. Resultaten visar (än en gång) att tillit till människor i allmänhet är något väldigt annorlunda än tillit till specifika institutioner: Den mellanmänskliga tilliten i Grekland föll inte alls under krisen.
Ur abstract
The results reveal that the level of trust people show towards political and impartial institutions decreased substantially in Greece. Surprisingly, however, interpersonal social trust did not collapse; rather, it remained stable or even slightly increased concurrently with the notable decrease in political trust. This suggests that during an economic crisis, people do not deterministically lose their trust in other individuals; instead, in the Greek case they appear to lean on each other when both political and impartial institutions fail.
Källa:
Ervasti, Heikki, Antti Kouvo, and Takis Venetoklis. 2019. "Social and Institutional Trust in Times of Crisis: Greece, 2002–2011." Social Indicators Research 141(3): 1207–31. http://link.springer.com/10.1007/s11205-018-1862-y (April 25, 2019).

Aktör vs struktur

Motsättningen mellan (forskare som gillar) förklaringar som bygger på strukturer och förklaringar som bygger på aktörer har alltid förbryllat mig. Snubblade över följande citat som uttrycker min hållning väl:
"the belief that preferences are formed historically and the belief that people act rationally upon the preferences they have are not contradictory."
Adam Przeworski (1985:385). "Marxism and Rational Choice", Politics & Society 14.

Planekonomisk vindkraftsexpansion

DNs huvudledare tar upp Jonas Grafströms working paper om Kinas vindkraft:
Målet var som sagt att bygga ut vindkraft, inte att generera elektricitet. Trots att Kina har skapat dubbelt så stor kapacitet som USA, så genererar de amerikanska vindkraftverken ungefär lika mycket el. Ineffektiviteten i den kinesiska vindkraftsutbyggnaden är uppseendeväckande. Upp till 30 procent av den har inte kopplats upp mot elnätet.

Fokus på kvantitet ledde också till att utbyggnaden av kinesisk vindkraft skedde utan teknisk utveckling och med dålig kvalitet, utfört av ineffektiva statliga företag. Därför står många vindkraftverk oanvända, andra kräver stora underhållskostnader och flera är riskabla för elnätet de är kopplade till.

Befolkningsdensitetens betydelse

Mark Thomas driver i detta TEDx-talk tesen att människans utveckling tog fart när populationsdensiteten steg över en viss kritisk nivå (och att densitet är viktigt eftersom vi lär av, inspireras, och stjäl idéer från varandra.