Visar poster taggade polarisering:

Fakta om mediabias i USA

Det talas mycket om att olika nyhetskällor har en politisk bias åt ena eller andra hållet - men det är svårt att veta med säkerhet och ännu svårare att följa detta över tiden. The Economist har emellertid nyligen gjort en intressant och grundlig analys. Genom analys av anföranden i Kongressen hittas fraser som mer ofta används av demokrater resp republikaner:
We took all speeches in Congress in 2009-22 and broke them up into two-word phrases. We then filtered this list to terms used by large shares of one party’s lawmakers, but rarely by the other’s. The result was a collection of 428 phrases that reliably distinguish Democratic and Republican speeches, such as "unborn baby" versus "reproductive care" or "illegal alien" versus "undocumented immigrant"
Sedan undersöks olika nyhetsskällors språkbruk för att se vilka partiers språk det liknar:
we collected 242,000 articles from news websites in 2016-22, and transcripts of 397,000 prime-time tv segments from 2009-22. We calculated an ideological score for each one by comparing the frequencies of terms on our list. For example, a story in which 0.1% of distinct phrases are Republican and 0.05% are Democratic has a conservative slant of 0.05 percentage points
Resultatet är både tydligt och nedslående. Så sent som 2017 kunde man välja Washington Post, New York Times eller CNN och få en balanserad nyhetsrapportering. Det går inte längre:
Lustigt nog var 2017 det år då jag började prenumerera (elektroniskt) på New York Times, eftersom jag varje gång jag varit i USA och läst den på hotellet hade imponerats av dess höga kvalitet. Ganska snabbt började den kännas allt mindre nyanserad, och det har skrivits en del om hur tidningen har ändrat karaktär och varför (exempel: Bari Weiss abskedsbrev .htm).
En kvantitativ analys av det slag som The Economist nu gjort gör det svårare att avfärda debatten som subjektiv/cherrypicking/anekdotisk.

Nu är frågan: Vem gör motsvarande analys för Sverige?

Ang Satirlåten "Slutna kluster"

Ang Satirlåten "Slutna kluster": Michael Lindgren svarar bra på Petter Larssons kritik i Sydsvenskan:
Sången är skriven för att driva med hur meningsmotståndare pratar om varandra. Att Göran Greider sjunger att han är "vänsterbliven" är inte att legitimera vare sig begreppet eller den världsbilden, utan ett erkännande av att detta är hur vi talar till varandra. Och samtidigt sitter vi där, bredvid varandra, och sjunger ihop. Det visar på det absurda i den extremt fientliga retorik vi använder mot varandra. Självklart kommer inte människor som lever på att hålla liv i den fiendskapen – i att meningsmotståndare är ens fiender – att uppskatta den skrattspegel vi på Svenska Nyheter höll upp.
...
Så varför tackade "ytter-vänstern" nej? Av precis de pubskäl Larsson anför i sin text: för att inte legitimera högern. Att den ironiska konsekvensen då blev att högern fick mer utrymme spelar ingen roll, hos "ytter-vänstern" finns en beröringsskräck med meningsmotståndare så stark att den bara matchas av Ivar Arpis vrede.

Affektiv partipolitisk polarisering i Sverige, USA och sju andra länder

Hittade nyss det helt nya pappret Cross-Country Trends in Affective Polarization av Levi Boxell, Matthew Gentzkow, och Jesse M. Shapiro.
Pappret mäter s k affektiv (politisk) polarisering genom att skapa ett mått på hur mycket människor ogillar andra partier än det man själv röstar på.
Resultatet:
We measure trends in affective polarization in nine OECD countries over the past four decades. The US experienced the largest increase in polarization over this period. Three countries experienced a smaller increase in polarization. Five countries experienced a decrease in polarization.
Resultatet illustreras enklast i denna bild:
Utvecklingen i USA är alltså inte representativ, snarare tycks USA vara extremen. I Sverige är den långsiktiga trenden fallande, men det syns en ökning från 02 till 06 och til 10, sannolikt driven av ogillandet av SD (och SDs ogillande av andra partier).