Visar poster taggade polarisering:

Ang Satirlåten "Slutna kluster"

Ang Satirlåten "Slutna kluster": Michael Lindgren svarar bra på Petter Larssons kritik i Sydsvenskan:
Sången är skriven för att driva med hur meningsmotståndare pratar om varandra. Att Göran Greider sjunger att han är "vänsterbliven" är inte att legitimera vare sig begreppet eller den världsbilden, utan ett erkännande av att detta är hur vi talar till varandra. Och samtidigt sitter vi där, bredvid varandra, och sjunger ihop. Det visar på det absurda i den extremt fientliga retorik vi använder mot varandra. Självklart kommer inte människor som lever på att hålla liv i den fiendskapen – i att meningsmotståndare är ens fiender – att uppskatta den skrattspegel vi på Svenska Nyheter höll upp.
...
Så varför tackade "ytter-vänstern" nej? Av precis de pubskäl Larsson anför i sin text: för att inte legitimera högern. Att den ironiska konsekvensen då blev att högern fick mer utrymme spelar ingen roll, hos "ytter-vänstern" finns en beröringsskräck med meningsmotståndare så stark att den bara matchas av Ivar Arpis vrede.

Affektiv partipolitisk polarisering i Sverige, USA och sju andra länder

Hittade nyss det helt nya pappret Cross-Country Trends in Affective Polarization av Levi Boxell, Matthew Gentzkow, och Jesse M. Shapiro.
Pappret mäter s k affektiv (politisk) polarisering genom att skapa ett mått på hur mycket människor ogillar andra partier än det man själv röstar på.
Resultatet:
We measure trends in affective polarization in nine OECD countries over the past four decades. The US experienced the largest increase in polarization over this period. Three countries experienced a smaller increase in polarization. Five countries experienced a decrease in polarization.
Resultatet illustreras enklast i denna bild:
Utvecklingen i USA är alltså inte representativ, snarare tycks USA vara extremen. I Sverige är den långsiktiga trenden fallande, men det syns en ökning från 02 till 06 och til 10, sannolikt driven av ogillandet av SD (och SDs ogillande av andra partier).