Finns det något realistiskt scenario där Sverige inte får en borgerlig regering stödd av SD efter nästa val?
Som Hans Bergström påpekar i di har de borgerliga släppt decemberöverenskommelsen, som byggde på reciprocitet, till förmån för att låta s+mp hållas. Varför skulle de göra så om de inte väntar sig att efter nästa val kunna regera utan den avtalade gentjänsten från s+mp?
Det finns andra tecken på att det bäddas för en sådan säng: MUF tycks glida i frågan, och det får motståndare mot att regera med sd-stöd att avgå - som rakryggade Bodil Sidén skrev om igår. Eftersom vi aldrig kommer att få uppriktiga resonemang från officiella partiföreträdare i denna fråga, är informationsvärdet i Siléns avgång och signalering är sannolikt stort.
Bergström önskar sig en s+m regering. Det ter sig orealistiskt (men möjligen önskvärt, Bergström argumenterar väl). En intressant fråga är därmed vad som händer inom c och fp rörande regeringsfrågan just nu.