Visar poster taggade mikro:

Poddar om Modern mikroekonomi på Studora

Den som har konto på studora och har köpt boken Modern mikroekonomi kommer åt fyra 15-minuterspoddar som jag spelade in med Eric Rehn som extramaterial till boken.

Musiken i början och slutet av podden representerar dessutom en milstolpe i min karriär, då det är första gången jag sålt mitt hemmaplinkande för pengar. En symbolisk summa naturligtvis - men också en symbolisk milstolpe🙂


En debattartikel om inkomst- och substitutionseffekt (!)

En tweet med en enkel lärdom från grundkursen i mikroekonomisk teori tog oväntat skruv:
Bl a ledde den till att Svenska Dagbladets debattsida hörde av sig och ville ha en debattartikel som utvecklar resonemanget. Kanske är detta första debattartikeln uppbyggd kring de mikroekonomiska favoritbegreppen begreppen inkomst- och substitutionseffekter?
Ur artikeln:
Samhällsekonomiskt sett är generella stöd nästan alltid att föredra framför åtgärder som mixtrar med pris­mekanismen (det vill säga marknadens prissättning av varor och tjänster). Pris­höjningar skapar nämligen två olika effekter som påverkar människors välfärd och beteende: en inkomst­effekt och en substitutions­effekt. Den förra innebär att vi blir fattigare när el och drivmedel blir dyrare. För hushåll med små marginaler kan inkomst­effekten vara betungande, och det är begripligt att regeringen vill ge kompensation för att motverka effekten. [...] Den andra effekten, substitutions­effekten, innebär att människor försöker byta ut det som blivit dyrare mot något som relativt sett är billigare och kan fungera som substitut: att skaffa en bränsle­snålare bil, åka mer tåg, cykla eller jobba mer hemifrån, exempelvis. [...] När nu miljöpolitiken får oväntad hjälp av tragiska händelser i vår omvärld, kan jag personligen tycka att regeringen borde ha viktigare saker för sig än att hitta sätt att kompensera bilister som dessutom bidrar till ökad efterfrågan på rysk olja och gas.Företagens marginaler i USA har ökat

Detta är intressant: Företagens marginaler i USA har ökat över tiden:
We document the evolution of market power based on firm-level data for the U.S. economy since 1955. We measure both markups and profitability. In 1980, aggregate markups start to rise from 21% above marginal cost to 61% now. The increase is driven mainly by the upper tail of the markup distribution: the upper percentiles have increased sharply. Quite strikingly, the median is unchanged.
Har hittills bara läst abstract, men en spontan fundering är: Hur mycket av detta är en Apple-effekt?

Källa: De Loecker, Jan, Jan Eeckhout, and Gabriel Unger. 2020. "The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications*." The Quarterly Journal of Economics 135(2): 561–644. https://doi.org/10.1093/qje/qjz041.

Oavsedda konsekvenser 6: Hyresreglering gör att fler lägenheter blir lägenhetshotell

Bangkok Thailand Alla - Gratis foto på Pixabay
När fastighetsägare inte får lov att ta marknadsmässig hyra för sina lägenheter ser de sig om efter alternativ. Välkänt är att man kan ta ut högre hyra efter en renovering. Ombildning till bostadssrätter är ett annat sätt - men så långt behöver man inte gå.
Renovering, hyran höjs, folk flyttar. Sedan blir lägenheterna via mellanhänder till bostäder för turister och företag. På kort tid har den här affärsidén exploderat till en miljardindustri. "Det växer lavinartat", säger Hyresgästföreningen, som nu börjat kartlägga omfattningen.
Ett skäl till att detta tycks öka kraftigt just ju beror är nog på att ny teknik i form av telefonappar och plattformsekonomier drastiskt sänker transaktionskostnaderna för denna verksamhet.
[Tipstack till Caspian Rehbinder]