Visar poster taggade mikro:

Företagens marginaler i USA har ökat

Detta är intressant: Företagens marginaler i USA har ökat över tiden:
We document the evolution of market power based on firm-level data for the U.S. economy since 1955. We measure both markups and profitability. In 1980, aggregate markups start to rise from 21% above marginal cost to 61% now. The increase is driven mainly by the upper tail of the markup distribution: the upper percentiles have increased sharply. Quite strikingly, the median is unchanged.
Har hittills bara läst abstract, men en spontan fundering är: Hur mycket av detta är en Apple-effekt?

Källa: De Loecker, Jan, Jan Eeckhout, and Gabriel Unger. 2020. "The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications*." The Quarterly Journal of Economics 135(2): 561–644. https://doi.org/10.1093/qje/qjz041.

Oavsedda konsekvenser 6: Hyresreglering gör att fler lägenheter blir lägenhetshotell

Bangkok Thailand Alla - Gratis foto på Pixabay
När fastighetsägare inte får lov att ta marknadsmässig hyra för sina lägenheter ser de sig om efter alternativ. Välkänt är att man kan ta ut högre hyra efter en renovering. Ombildning till bostadssrätter är ett annat sätt - men så långt behöver man inte gå.
Renovering, hyran höjs, folk flyttar. Sedan blir lägenheterna via mellanhänder till bostäder för turister och företag. På kort tid har den här affärsidén exploderat till en miljardindustri. "Det växer lavinartat", säger Hyresgästföreningen, som nu börjat kartlägga omfattningen.
Ett skäl till att detta tycks öka kraftigt just ju beror är nog på att ny teknik i form av telefonappar och plattformsekonomier drastiskt sänker transaktionskostnaderna för denna verksamhet.
[Tipstack till Caspian Rehbinder]