Visar poster taggade marknadsekonomi:

Jag och Calmfors kommenterar moderaternas förslag om högskostnadsskydd på elpriset

Jag och Lars Calmfors kommenterar moderaternas förslag om högskostnadsskydd på elpriset i SVT här. Ser att SVT ki sin rubrik använder formuleringen "Maxtak" om förslaget, vilket är ett nonsensbegrepp som moderaterna inte ska lastas för, mina efterforskningar tyder på att termen först siktade på Omni och olyckligt nog verkar sprida sig.
Mer diskussion på twitter.


Om vänstersnubben i Hjälpas åt

Vänstersnubben i min seriebok "Hjälpas åt", hur ska man förstå honom? Är han superkorkad och utrustad med usla argument, som exempelvis Johannes Klenell tycks uppfatta honom?
Det korta svaret är såklart att man får uppfatta alla karaktärer i boken som man vill. Men vänstersnubben är inte medvetet försedd med dåliga argument, och har definitivt inte nästan alltid fel. Bland det första som händer i boken är till exempel att han har rätt i sin kritik av det slentrianmässiga försvaret för konsumtion utifrån att det skapar "jobb och tillväxt". (Det argumentet är dock kanske ett av högersidans sämsta - men intressant nog är argumentet från början varken höger eller vänster, utan Keynesianskt - mer om det senare!).
Karaktärerna i boken finns där för att framföra argument, och det är naturligtvis sällsynt att alla de argument som diskuteras i boken dyker upp hos just två personer. Människor i verkligheten tenderar i mycket större utsträckning att ha käpphästar och favoritargument som de ständigt återvänder till.

Men samtliga argument som framförs av vänstersnubben är argument jag (ofta!) stött på. Dock inte alltid i samhällsdebattens "finrum" såsom kultur- och debattsidor. När vänstersnubben talar om att åka till någon afrikansk by där människor jobbar för åt sig själva och inte åt marknaden, är detta exempelvis nästan ordagrant en diskussion från en pizzeria i Malmö.
Som jag dock inte lade mig i.
Förrän nu då...


Beställ boken här - och håll utkik här på bloggen efter fler inlägg med bakgrund och extra-info!

Om ekonomisk frihet och synen på utbildning

Ny artikel av Horst Feldmann i Social Indicators Research (open access)
Using data on 48 countries, this paper finds that people in economically freer countries care more about education. This is probably mainly because economic freedom enables them and their children to achieve higher returns to education. The magnitude of the estimated effect is substantial. The paper combines individual-level data from the World Values Survey with country-level data on economic freedom and other relevant factors. It controls for all relevant characteristics of survey respondents as well as for potentially confounding country-level characteristics. It also addresses potential endogeneity of economic freedom.

Om Adam Smith och dygder (Hanleys tolkning)

Det är relativt välkänt att det finns en mindre känd bok av Adam Smith, (dvs en bok som inte är Wealth of Nations), nämligen Theory of Moral Sentiments (TMS).
Mindre känt - eller rättare sagt, något jag själv nyss lärde mig - är att Smith vid en revidering också gjorde ett tillägg till TMS.
Nedanstående är från en recension av Ryan Patrick Hanleys "Adam Smith and the Character of Virtue":
In March, 1788, Adam Smith told his publisher that he was preparing a new edition of his Theory of Moral Sentiments (TMS), which would include significant revisions to his account of duty, and of the history of philosophy. A year later Smith wrote his publisher again, with an apology for taking so long about his revisions and an excuse: he had decided to add, not just the revisions mentioned in 1788, but "a compleat new sixth part containing a practical system of Morality, under the title of the Character of Virtue."
[...]
In his new book, Adam Smith and the Character of Virtue, Hanley argues that the "practical system of Morality" in TMS VI amounts to no less than Smith's considered answer to the question of how classical and Christian virtues can be accommodated in modern, liberal society.
Vilken stora fråga är det Smith vill ta sig an? Jo det är tesen - hörd ofta än idag - att
our modern political and socio-economic world -- the world of capitalism ("commerce", for Smith) and liberal democracy -- leads to a sharp diminution in the attention people pay to virtue, that it breeds instead a shallow selfishness in which people care more about accumulating material goods than achieving either the courage and wisdom praised by Plato and Aristotle
Och Hanleys tolkning av Smith (enligt recencenten mycket övertygande) är:
Smith, [Hanley] claims, concedes nothing to those who would dismiss the virtues of Christendom, or of ancient Greece and Rome. On the contrary, in Part VI of TMS Smith celebrates these virtues, shows how they can be integrated with one another, and suggests that they remain achievable, and must remain an aspiration for us, even in modern commercial society
[...]
The new part VI of TMS thus recommends a way of living that incorporates classical and Christian ideals, suggesting that human beings in commercial society do not need to resign themselves to rampant consumerism, petty selfishness, or even a purely secular, mundane human goodness.