Visar poster taggade podcasts:

Podden Bergh & Wernberg - de 10 bästa avsnitten

Podden Bergh & Wernberg går nu över till sommartempo, vilket betyder att det blir glesare mellan avsnitten, som nog också får ett mer lättsamt innehåll (därmed inte sagt att vi kommer att prova oss igenom sommarens glassnyheter...)

Som kompensation har jag valt ut och rangordnat mina personliga favoriter bland de 63 avsnitt vi hunnit med hittills. Enjoy!

Plats 1: Avsnitt 8, Den omätbara produktiviteten
Plats 4: Avsnitt 7, Framtidsspaningar från förr
Plats 6: Avsnitt 31, Från CSR till Woke-kapitalism
Plats 8: Avsnitt 11, Den jobbiga valfriheten
Plats 9: Avsnitt 27, Oenighetshierarkin
Plats 10: Avsnitt 57, Alternativa valutor

Dessutom:

Nytt podd-avsnitt: Om kausalitet och kontrollgruppsnormen

Lyssna exempelvis hos google podcasts.
Beskrivning:
Det är skillnad på korrelation och kausalitet, men det ena behöver inte nödvändigtvis vara bättre än det andra i alla lägen. I detta avsnitt pratar vi om hur forskare väljer sina frågor och utformar sina studier. Det finns en tydlig slagsida mot empiri i dagens samhällsvetenskapliga forskning. Det kan låta som någonting positivt, men om valet av metod och data blir viktigare än teori och frågeformulering kan det få negativa konsekvenser. Leder infrastrukturinvesteringar till tillväxt eller leder tillväxt till infrastrukturinvesteringar? Är globalisering som c-vitamin? Blir föräldrar lyckligare av att få barn även om barnet skulle vara oväntat? En överdriven kausalitets- och kontrollgruppsnorm riskerar att leda till både bias i forskningsfrågor och en skev vetenskapsteoretisk hållning.

Ny podd: Om framtidsspaningar, de tandlösa kommunala visionsdokumenten och den så kallade måndagsprincipen

I denna veckas Bergh & Wernberg diskuterar vi olika skäl att göra framtidsspaningar: målsättningar, varningar, positionering, tankeexperiment och scenarioplanering.
Bland annat dryftar vi kommunala och regionala visionsdokument och varför de ofta misslyckas med att styra verksamheten mot den beskrivna visionen, och jag lanserar den så kallade måndagsprincipen.
Lyssna här eller där du brukar hitta poddar!