Sverige har fått en ny regering. Vi får se hur bra det blir, men då min ambition är att vara optimistisk och konstruktiv har jag börjat skissa på en att göra-lista. Först kommer tre förslag som borde vara lätt fixade redan denna höst:

1. Återinför Social Rapport.
Långvarig fattigdom är ett större samhällsproblem än temporär fattigdom. Tyvärr saknas regelbunden statistik och uppföljning av hur långvarig fattigdom utvecklas. Intressant nog fanns just sådan i den återkommande publikationen Social Rapport, som i 2010 års utgåva hade följande intressanta bild:
Tyvärr är rapporten från 2010 den senast utkomna, eftersom den föll mellan stolarna när myndighetsstrukturen ändrades - se tidigare bloggpost.

2. Öka transparensen i skatter och avgifter genom tydligare lönebesked för statligt anställda (i hopp om att kommuner och privata arbetsgivare följer efter).
Många svenskar vet inte hur mycket de betalar i skatt och vart skatteintäkterna går. En mer transparent redovisning av detta är ett av förslagen i min och Agneta Kruses ESO-rapport. Det finns många argument för denna typ av transparens, men ett viktigt sådant lyfte vi fram i vår debattartikel med anledning av rapporten:
För att försäkringar ska ge människor trygghet måste de veta att de är försäkrade, mot vad och vilka villkor som gäller. Detta är självklart på marknaden för privata försäkringar, men det är minst lika viktigt när staten tvingar människor att vara försäkrade. Likväl är staten notoriskt dålig på att informera människor om socialförsäkringarna, vad de försäkrar och vad det kostar.

I rapporten visar hur det skulle kunna se ut på lönebeskeden:

3. Sätt åter fart på reformeringen av hyresmarknaden
Moderaterna bidrog 2021 till att skapa en regeringskris när januaripartierna föreslog en friare hyressättning i nyproduktion. Förklaringen var, sägs det, att man tog chansen att sätta en käpp i hjulet för s-regeringen (jag skrev om detta här). Det senare målet får nu anses vara uppfyllt med råge. Som den kloke Fredrik Kopsch påpekar är möjligheterna att reformera hyressättningen sannolikt bättre nu än de var under januaripartiernas tid.

Det Moderaterna "röstade emot" kan alltså ha varit ett system som blivit lika dåligt, eller kanske till och med sämre, än det vi har idag.
Det här är förstås bara mina spekulationer. Det enklaste sättet för Moderaterna att tysta kritikerna är att omgående remittera förslaget om fri hyressättning i nyproduktion samt tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå hur en övergång för hela beståndet enklast kan genomföras.
Dessa tre förslag är rimligen att betrakta som en mjukstart. Fler kommer!