Visar poster taggade podcast:

Podden Bergh & Wernberg - de 10 bästa avsnitten

Podden Bergh & Wernberg går nu över till sommartempo, vilket betyder att det blir glesare mellan avsnitten, som nog också får ett mer lättsamt innehåll (därmed inte sagt att vi kommer att prova oss igenom sommarens glassnyheter...)

Som kompensation har jag valt ut och rangordnat mina personliga favoriter bland de 63 avsnitt vi hunnit med hittills. Enjoy!

Plats 1: Avsnitt 8, Den omätbara produktiviteten
Plats 4: Avsnitt 7, Framtidsspaningar från förr
Plats 6: Avsnitt 31, Från CSR till Woke-kapitalism
Plats 8: Avsnitt 11, Den jobbiga valfriheten
Plats 9: Avsnitt 27, Oenighetshierarkin
Plats 10: Avsnitt 57, Alternativa valutor

Dessutom:

Bergh & Wernberg

Tillsammans med Joakim Wernberg testar jag nu ännu ett forum för funderingar och betraktelser, nämligen en podcast. Funderingar om samtid och framtid med fokus på ekonomi, teknik och politik. Ett avsnitt i veckan på 20-25 minuter. Just nu ligger fyra avsnitt ute, och vi dryftar bl a elscootrar, tanken att varannat jobb kommer att försvinna pga automatisering, och hur Corona-pandemin påverkar samhällsdebatten.
Lyssna här eller på Spotify (och snart på fler ställen)