DNs huvudledare tar upp Jonas Grafströms working paper om Kinas vindkraft:
Målet var som sagt att bygga ut vindkraft, inte att generera elektricitet. Trots att Kina har skapat dubbelt så stor kapacitet som USA, så genererar de amerikanska vindkraftverken ungefär lika mycket el. Ineffektiviteten i den kinesiska vindkraftsutbyggnaden är uppseendeväckande. Upp till 30 procent av den har inte kopplats upp mot elnätet.

Fokus på kvantitet ledde också till att utbyggnaden av kinesisk vindkraft skedde utan teknisk utveckling och med dålig kvalitet, utfört av ineffektiva statliga företag. Därför står många vindkraftverk oanvända, andra kräver stora underhållskostnader och flera är riskabla för elnätet de är kopplade till.