Visar poster taggade ekonomi:

Fyra lärdomar tio år efter Piketty-hypen


[AI-skapad stämningsbild]
Jag skriver i Smedjan med anledning av att det denna senvår är 10 år sedan svensk vänster drabbades av Piketty-hysteri.
Ett utdrag:
Däremot är det inte att rekommendera att försöka förklara världen, göra framtidsprognoser och skapa policyrekommendationer utifrån en enda leksaksmodell. Före Piketty hände det ofta att vänstern (med rätta!) kritiserade nationalekonomer som tvärsäkert uttalade sig om samhälle och politik på basis av enkla matematiska modeller. Men 2014 var det nya heta inom arbetarrörelsen och vänstern i stället att omfamna en sådan teoretisk, matematisk modell
Bland de fyra lärdomarna återfinns denna: "Vårda och utveckla tillgången till svenska registerdata"
Sverige borde utveckla denna styrka genom att göra det lättare för fler att få svar baserade på registerdata. Vad är genomsnittlig disponibel årsinkomst för 19-åringar i Sverige och hur mycket av detta utgörs av bostadsbidrag? Se där, ett exempel på vad en journalist, en forskare, en fastighetsägare eller en 19-åring kan tänkas vilja veta. Tyvärr går trenden just nu åt motsatt håll: Skärpta krav på etikprövningar, strikta tolkningar av GDPR och hög arbetsbelastning på SCB gör att Sverige håller på att slarva bort den styrka som våra registerdata är.

Radikal Nyansering - ett försök att nyansera samhällsdebatten med korta youtube-filmer.

Tack vare Ohlininstitutet och de duktiga filmmakarna BOOA har jag nu sjösatt ett litet experiment: Korta youtube-filmer som nyanserar samhällsdebatten i olika frågor.
Hittills har filmerna tagit upp följande:

Varför gör jag detta? Svaret är att jag vill testa om det går att få nyansering i videoformat att funka. Kommer folk att titta? Kan tittare ta till sig budskap som inte är entydigt för eller emot en viss åsikt?
Hittills är jag försiktigt positiv: De första filmerna har snabbt nått över 2000 visningar, och vi har fått positiv feedback.
Men det har varit särskilt intressant att se reaktioner på filmen om vinster i skolan. I filmen problematiseras argumentet 'Man får ju göra vinst på pennor och kollegieblock - varför ska man då inte få göra vinst på att driva skola'.
Någon har reagerat på att argumentet och dumt - och missar att filmens syfte är att problematisera argumentet.
Andra konstaterar att jag kritiserar ett argument för vinster i välfärden - och drar slutsatsen att jag är emot vinster (trots att jag i slutet av filmen säger att det beror på hur vinsterna har uppstått).
Dessa reaktioner är lärorika. Jag tror att det är ett vanligt misstag i samhällsdebatten att debattörer som gillar X argumenterar som om alla argument för X är bra argument. Som om X blir mer övertygande ju fler argument för X som läggs fram.
Det är en villfarelse. Ett enda kraftfullt argument för X väger tyngre än 10 svaga argument för X.
Således ska kritik av dåliga argument för X inte tolkas som kritik av X. Det kan till och med vara så att X får en starkare ställning genom att dåliga argument för X kritiseras.
Det gäller oavsett om X är basinkomst eller vinster i välfärden - eller något annat.
Experimentet med nyansering kommer att pågå ett tag till. I nästa film diskuteras idén om bilfria städer (!).

Mitt föredrag på Filosoficirkeln i Lund - ChatGPT-versionen

I går talade jag på Filosoficirkeln i Lund, vilket alltid är roligt. Ämnet jag blivit tilldelad: "Framtidens ekonomi: Stagnation, stabilitet eller...?"
Mina slides dyker snart upp på slideshare, och har en hel del AI-genererade bilder från Starryai. Däremot valde jag att inte använda särskilt mycket stoff från det anförande som ChatGpt gjorde åt mig. Men det kommer här istället, och jag hoppas att ni som var där tycker att vad jag faktiskt sade var mer givande än detta

Tack så mycket för att ni har bjudit mig hit till Lunds filosoficirkel för att diskutera ett ämne som är både aktuellt och filosofiskt fängslande: Framtidens ekonomi och risken för stagnation. Jag ska försöka göra denna resa genom ekonomin både informativ och underhållande, med en liten nypa filosofisk humor.

Inledning: Ekonomin i det 21:a århundradet

Det är 2000-talet, och ekonomin är som en bil som kör i full fart på motorvägen. Men frågan är, kommer den att fortsätta att accelerera eller är det dags för en bromsning? För att förstå detta måste vi först skapa en bild av hur framtidens ekonomi kan se ut.

Del I: Teknologins Triumf och Risken för Stagnation

Vi börjar med att titta på den teknologiska utvecklingen. Som filosofer kan vi fråga oss om teknologin kommer att fortsätta att expandera i en exponentiell takt. Eller har vi redan sett det bästa som teknologin har att erbjuda?

  • Filosofiskt skämt 1: Om teknologin var en långfilm, skulle vi vara på rullning 3 av 100 eller har rullarna redan tagit slut?

Ray Kurzweil säger att teknologin kommer att nå punkten där den är lika smart som mänskliga hjärnor – "The Singularity". Men om maskinerna blir lika smarta som vi är, kommer de då att börja skriva sina egna filosofiska böcker?

Del II: Arbetsmarknadens Omvandling

När vi tittar på arbetsmarknaden kan vi fråga oss om automatiseringen kommer att leda till massarbetslöshet eller om det kommer att skapa nya möjligheter för mänsklig kreativitet.

  • Filosofiskt skämt 2: Om en robot blir arbetslös, har den då rätt till arbetslöshetsförmåner eller borde den vara glad att slippa jobbet?

Det sägs att robotar inte tar kaffe- eller lunchpauser. Om så är fallet, vilken kraftmätning kommer att bli den nya normen i arbetslivet? "Jag har presterat 0,00001 megapauser denna vecka!"

Del III: Hållbarhet och Tillväxt

Hållbarhet är en viktig faktor när vi diskuterar framtidens ekonomi. Kan vi fortsätta att förlita oss på obegränsad tillväxt i en värld med ändliga resurser?

  • Filosofiskt skämt 3: Om vi bygger en oändlig tillväxtmaskin, kommer det då att krävas oändligt med underhåll? Och vem har tid för det?

Vi kan också fråga oss om det är dags att omdefiniera våra mål. Istället för att sträva efter att bli rika, kanske vi borde sträva efter att bli lyckliga. Som Sokrates sa: "Det är inte vad du har, det är hur du använder det!"

Slutsats: Framtiden är Ovisst, Men Vi Måste Fortsätta Att Filosofera

Slutligen, framtidens ekonomi är en komplex och mystisk värld. Risken för stagnation är verklig, men så är möjligheterna till innovation och hållbarhet. Och som filosofer är det vår uppgift att fortsätta att ställa de djupa frågorna och fundera över vad det innebär att leva i en värld där ekonomin är i ständig förändring.

Så, kära filosoficirkel, låt oss fortsätta att filosofera och diskutera framtidens ekonomi med all den humor och allvar som den förtjänar. För som filosofer vet vi att det är frågorna som driver oss framåt och hjälper oss att förstå den komplexa värld vi lever i. Tack för er uppmärksamhet, och låt oss nu öppna upp för diskussion och frågor!

I DN om Pietra Rivolis "The Travels of a T–Shirt in the Global Economy"

DN har en sommarserie i vilken skribenterna ombetts att skriva om böcker som hjälper oss att förstå vår samtid. Jag skriver om "The Travels of a T–Shirt in the Global Economy" av Pietra Rivoli (som jag också tipsat om i Bergh & Wernberg). Ur texten:
T-tröjan som såldes billigt i Florida var alltså gjord av bomull odlad inte långt ifrån Florida, i delstaten Texas. Men tyget vävdes och tröjan syddes på andra sidan jordklotet, innan den åter transporterades till USA för att säljas till priset av en billig hamburgare. Det ligger nära till hands att tolka T-tröjans farande över jordklotet som ett klockrent exempel på marknadslogikens avigsidor, men så enkelt är det inte. Kinesiska T-tröjor görs av bomull från Texas, inte främst på grund av marknadskrafterna, utan för att USA:s bomullsindustri åtnjuter subventioner och politiska stöd som går tillbaka till slaveriets dagar.

Kulturskribent på 1960-talet

Det finns mycket intressant i Christian Dauns intervju med Åsa Linderborg i SvD. Fastnade bl a för denna beskrivning av hur det var att vara kulturskribent på 1960-talet:
Gunder Andersson, en Aftonbladet-kollega som har skrivit för tidningen sedan 1967, berättade nyligen för henne att på 1960-talet räckte det att skriva två bokrecensioner och två kortare texter för att kunna betala hyran, äta en bättre middag och köpa sig en ny kostym.
– Det var verkligen the golden age då. Det fanns inga budgetnedskärningar, inga sociala medier, alla hade ett eget rum.