Min senaste DN-kolumn handlar om skolval och gräddskumning. Budskapet är att det går att hantera skolvalet utan köer, vilket minskar risken för gräddskumning som får konkurrensen att fungera sämre. Som bakgrund vill jag dela med mig av några artiklar jag fann i Svenska Dagbladets arkiv. Det är nyttigt att påminna sig om hur debatten gick när skolpengen infördes. Men först: gräddskumning i den ursprungliga bemärkelsen:

Sedan, en intressant insändare från en friskolerektor:

Slutligen ett exempel på den borgerliga argumentationen, här från moderaten Ingegerd Troedsson:
Till sist: Ett transparent skolval utan köer är fullt möjligt!
På slutet av min kolumn flaggar jag för min kollega Tommy Andersson som här intervjuas av Skolvärlden. Även Dany Kessel är engagerad i frågan och skriver utförligt om skolvalet här. Båda hjälper gärna kommuner att hantera skolvalet genom rättssäkra och transparenta algoritmer. Oavsett hur man vill att dessa ska utformas (kommuner kan om de vill lägga in politiska mål om socioekonomisk blandning) kan skolvalet hanteras utan köer.