Visar poster taggade institutions:

Bjørnskov och Voigt om konstitutioner, kriser och katastrofer

Nytt papper av Christian Bjørnskov och Stefan Voigt i Public Choice om hur regeringar hanterar möjligheten att deklarera undantagstillstånd (state of emergency). Ur abstract:
[...] the more advantages emergency constitutions confer to the executive, the higher the number of people killed as a consequence of a natural disaster, controlling for its severity. As this is an unexpected result, we discuss a number of potential explanations, the most plausible being that governments use natural disasters as a pretext to enhance their power. Furthermore, the easier it is to call a state of emergency, the larger the negative effects on basic human rights

Om kulturella skillnader i socialt lärande

Läser just nu The secret of our success (Henrich) och Humankind (Bregman). En tes i båda är att det är viktigare (för både individer och populationer) att kunna lära sig av andra (s k socialt lärande, att härma det som visat sig fungera bättre) än att själv vara smart/individuell smarthet.
Intressant nog tycks graden av socialt lärande variera mellan samhällen/kulturer. I Henrichs bok fann jag en referens till detta papper, vari i följande kan läsas:
While initially social learning was seen as informationally ‘parasitic’ [4], with social learners ‘scrounging’ information produced at some cost by asocial learners, recent models have revealed a range of conditions under which social learning can theoretically enhance the fitness of both individuals and populations [5–10]. [...]
several lines of circumstantial evidence suggest that human social learning is cross-culturally variable, with people in the West less likely to copy others than people from East Asia [24]. [...]
we provide the first direct cross-cultural East–West comparison of the adaptiveness of human social learning, with no participant-deception and with a challenging task with no intuitively obvious solution. [...] All participants completed a computer-based task to design a virtual arrowhead which is then used on a series of hunting trip [...] After participants have chosen whether to modify their arrowhead or not via asocial or social learning, they click a HUNT button to see how many calories their arrowhead yields out of 1000. [...]

Participants [sammanfattat, ej citerat]: Seventy-six British participants, 70 recent Chinese immigrants to the UK, The Hong Kong sample comprised 73 participants, The Chinese mainland sample comprised 73 participants from Chao Zhou Normal University in Chao Zhou, a relatively small city of 2.6 million inhabitants in the same province (Guangdong) as Hong Kong

Resultaten är tydliga: Kineser och kvinnor är mer benägna till social lärande. Den kulturella effekten är betydligt större än könseffekten. Ur pappret:
Despite their Chinese heritage, HK and CI participants were comparable to UK participants in their copying frequencies. We suggest that CI and HK participants have recently undergone a shift from Eastern ‘high social learning’ to Western ‘high asocial learning’ due to the increasing Westernization of China. Ur pappret:
The effect of sex was roughly half that of culture (table 1). The odds of a female participant copying in Season 1 was e0.36 = 1.43 (95% CI[1.01, 2.01]) times that of a male participant, and in Season 2 was e0.34 = 1.40 (95% CI[0.96, 2.06]) times that of a male participant. [...]
Intressant nog betedde sig Kinesiska migranter i UK inte som Kineserna i Kina, vilket får författarna att fundera:
Despite their Chinese heritage, HK and CI participants were comparable to UK participants in their copying frequencies. We suggest that CI and HK participants have recently undergone a shift from Eastern ‘high social learning’ to Western ‘high asocial learning’ due to the increasing Westernization of China
Min fundering: På populationsnivå torde det finnas en kontextberoende optimal mix av socialt och asocialt lärande. Det är alltså inte självklart att högre socialt lärande alltid är att föredra. Men poängen som jag tror att både Henrich och i viss utsträckning även Bregman vill göra är att om det bara finns några enstaka 'asociala smartingar' är det socialt lärande som gör susen på populationsnivå.
Källa: Mesoudi, Alex, Lei Chang, Keelin Murray, and Hui Jing Lu. 2014. "Higher Frequency of Social Learning in China than in the West Shows Cultural Variation in the Dynamics of Cultural Evolution." Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282(1798). /pmc/articles/PMC4262178/?report=abstract (July 30, 2020).

Rättsstat främjar kvinnors entreprenörskap

Abstract till pappret "RULE OF LAW AND FEMALE ENTREPRENEURSHIP" av Nava Ashraf, Alexia Delfino och Edward L. Glaeser:
Commerce requires trust, but trust is difficult when one group consistently fears expropriation by another. If men have a comparative advantage at violence and there is little rule-of-law, then unequal bargaining power can lead women to segregate into low-return industries and avoid entrepreneurship altogether. In this paper, we present a model of female entrepreneurship and rule of law that predicts that women will only start businesses when they have both formal legal protection and informal bargaining power. The model's predictions are supported both in cross-national data and with a new census of Zambian manufacturers. In Zambia, female entrepreneurs collaborate less, learn less from fellow entrepreneurs, earn less and segregate into industries with more women, but gender differences are ameliorated when women have access to adjudicating institutions, such as Lusaka's "Market Chiefs" who are empowered to adjudicate small commercial disputes. We experimentally induce variation in local institutional quality in an adapted trust game, and find that this also reduces the gender gap in trust and economic activity.

Kolumn i DN om Hylliebadet, sociala normer och Hernando de Soto

På Hylliebadet i Malmö ­sitter skyltar som uppmanar besökarna att ta av sig bad­kläderna innan de duschar. Det är intressant dels för att många skulle kunna uppfatta det som en självklarhet att inte duscha med kläder på, dels för att besökarna nästan undantagslöst struntar i uppmaningen. Det görs inte heller mycket för att upprätthålla den regel som beskrivs på skyltarna.
Hylliebadet exemplifierar därmed en situation där de formella nedskrivna reglerna säger en sak, medan de sociala normer som uppstått spontant bland människor säger en annan. Konsekvenserna av en sådan situation är värda att fundera på, både när situationen uppstår i en simhall och för samhället i stort.
Mer om priset till Hernando de Soto finns här.
Boktips av de Soto: The mystery of capital.

Hur påverkar invandring mottagarlandets institutioner?

En intressant fråga är hur invandring påverkar kvaliteten hos ett lands institutioner. Det finns inte mycket forskning på detta, men det torde komma framöver eftersom tillgången på migrationsdata förbättrats kraftigt på senare tid.

Ett Cato-working paper ger grund för viss optimism:
"we find some evidence that larger immigrant population shares (or inflows) yield positive impacts on institutional quality. At a minimum, our results indicate that no negative impact on economic freedom is associated with more immigration"
Resultatet är dock inte helt övertygande. Dels är den kausala tolkningen i mina ögon tveksam. De skriver:
"entering both the beginning stock of immigrants and the flow of immigrants over time should alleviate concerns about endogeneity."
Jag håller inte med. Det är tänkbart att institutionell kvalitet orsakar både hög och ökande migration, och att inkludera två potentiellt endogena variabler samtidigt är knappast lösningen. Vidare skiljer pappret i för liten utsträckning på rich-rich och poor-rich migration. Oron för att institutioner försämras finns ju främst i det senare fallet.

Ett nypublicerat papper i German Economic Review (av alla tidskrifter…) är mer finkornigt i sin analys:
"we consistently find that while general migration has an insignificant effect on the destination country's corruption level, [but] immigration from corruption-ridden origin countries boosts corruption in the destination country."
Det känns inte orimligt. Identifikationsstrategin i detta papper är dock GMM* (som jag inte heller gillar).

Gissningsvis får vi snart se mer forskning på detta område!
---
*GMM är en klass av estimatorer som (i praktiken enligt min erfarenhet) ofta används vid misstänkt endogenitet när forskaren saknar en teoretiskt rimlig identifikationsstrategi. Se exempelvis denna diskussion.