Visar poster taggade institutions:

Kolumn i DN om Hylliebadet, sociala normer och Hernando de Soto

På Hylliebadet i Malmö ­sitter skyltar som uppmanar besökarna att ta av sig bad­kläderna innan de duschar. Det är intressant dels för att många skulle kunna uppfatta det som en självklarhet att inte duscha med kläder på, dels för att besökarna nästan undantagslöst struntar i uppmaningen. Det görs inte heller mycket för att upprätthålla den regel som beskrivs på skyltarna.
Hylliebadet exemplifierar därmed en situation där de formella nedskrivna reglerna säger en sak, medan de sociala normer som uppstått spontant bland människor säger en annan. Konsekvenserna av en sådan situation är värda att fundera på, både när situationen uppstår i en simhall och för samhället i stort.
Mer om priset till Hernando de Soto finns här.
Boktips av de Soto: The mystery of capital.

Hur påverkar invandring mottagarlandets institutioner?

En intressant fråga är hur invandring påverkar kvaliteten hos ett lands institutioner. Det finns inte mycket forskning på detta, men det torde komma framöver eftersom tillgången på migrationsdata förbättrats kraftigt på senare tid.

Ett Cato-working paper ger grund för viss optimism:
"we find some evidence that larger immigrant population shares (or inflows) yield positive impacts on institutional quality. At a minimum, our results indicate that no negative impact on economic freedom is associated with more immigration"
Resultatet är dock inte helt övertygande. Dels är den kausala tolkningen i mina ögon tveksam. De skriver:
"entering both the beginning stock of immigrants and the flow of immigrants over time should alleviate concerns about endogeneity."
Jag håller inte med. Det är tänkbart att institutionell kvalitet orsakar både hög och ökande migration, och att inkludera två potentiellt endogena variabler samtidigt är knappast lösningen. Vidare skiljer pappret i för liten utsträckning på rich-rich och poor-rich migration. Oron för att institutioner försämras finns ju främst i det senare fallet.

Ett nypublicerat papper i German Economic Review (av alla tidskrifter…) är mer finkornigt i sin analys:
"we consistently find that while general migration has an insignificant effect on the destination country's corruption level, [but] immigration from corruption-ridden origin countries boosts corruption in the destination country."
Det känns inte orimligt. Identifikationsstrategin i detta papper är dock GMM* (som jag inte heller gillar).

Gissningsvis får vi snart se mer forskning på detta område!
---
*GMM är en klass av estimatorer som (i praktiken enligt min erfarenhet) ofta används vid misstänkt endogenitet när forskaren saknar en teoretiskt rimlig identifikationsstrategi. Se exempelvis denna diskussion.