Visar poster taggade teknofobi:

Teknofobi

Jag har funderat en del på fenomenet teknikfientlighet/tekofobi. Är det välstuderat, hur mäts det och vad korrelerar det med?
Svaret tycks vara att det är förvånansvärt outforskat, men en del finns gjort. Följande artikel var informativ:
Ur abstract
The academic literature lacks consensus on the use of the term technophobia and furthermore defining it. [...] Previous studies would use technophobia in the title but in the body of their work they would define and measure computer anxiety, computer phobia, computer stress, or cyberphobia.
På basis av en survey med 30 frågor diskuterar författaren teknofobi och dess dimensionalitet.
Och här är frågorna: