Visar poster taggade economics:

Om ekonomisk frihet och synen på utbildning

Ny artikel av Horst Feldmann i Social Indicators Research (open access)
Using data on 48 countries, this paper finds that people in economically freer countries care more about education. This is probably mainly because economic freedom enables them and their children to achieve higher returns to education. The magnitude of the estimated effect is substantial. The paper combines individual-level data from the World Values Survey with country-level data on economic freedom and other relevant factors. It controls for all relevant characteristics of survey respondents as well as for potentially confounding country-level characteristics. It also addresses potential endogeneity of economic freedom.

Om Angus Deaton

Ekonomipriset år 2015 går alltså till Angus Deaton. Själv tippade jag på Claudia Goldin, men detta var välkommet. En sökning på Deaton i mitt endnote-bibliotek ger flera träffar:
Cutler, D., Deaton, A., and Lleras-Muney, A. (2006). The Determinants of Mortality. The Journal of Economic Perspectives, 20, 97-120.
Deaton, A. (1995). Data and Econometric Tools for Development Analysis. In J. Behrman, and T.N. Srinivasan (Eds.), Handbook of Development Economics. Vol. 3a. 1785-1882. Amsterdam and New York, 1995, v. 3A: Elsevier, North-Holland.
Deaton, A. (2004). Health in an Age of Globalization NBER Working Paper No. 10669.
Deaton, A. (2010). Instruments, Randomization, and Learning about Development. Journal of Economic Literature, 48, 424–455.
Deaton, A. (2010). Price Indexes, Inequality, and the Measurement of World Poverty. The American Economic Review, 100, 5-34.
Deaton, A., and Muellbauer, J. (1980). An Almost Ideal Demand System. American Economic Review, 70, 312-326.
Deaton, A., and Paxson, C. (1994). Intertemporal Choice and Inequality. Journal of Political Economy, 102, 437–467.
Flera gånger har jag varit och påtat i ett forskningsfält och funnit att Deaton gjort ett rejält avtryck - framför allt som sammanfattare och syntetiserare. Inget ont om hans Almost Ideal Demand System från 1980 - den är ett bra exempel på när teoretiskt kunnande underlättar den empiriska forskningen. Men Deatons stora fördel är hans allmänna klokhet, skarpsynthet och förmåga att se det centrala i breda och disparata forskningsfält. Det slår mig nu att detta är ett i vissa avseenden ganska annorlunda pris:
Forskare som får priset tenderar snabbt att betraktas som allvetande experter på det mesta - av andra och i vissa fall även av sig själva. Det brukar inte vara motiverat. Men i fallet Deaton är det faktiskt inte helt omotiverat.