Visar poster taggade bistand:

Svenskt bistånd har adresserat angelägna behov


Svenskt bistånd till Tanzania har utvärderats. Intressant är följande:
  • Granskningen gäller i princip hela rubbet. Biståndet startade 1962, så det är en hel del.
  • Granskningen har gjorts av utländska externa granskare, och är publicerad som Rapport 2016:10 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
  • Granskningen är kritisk, men kritiken är inlindad på ett tröttsamt sätt för läsaren. Man behöver inte läsa länge i sammanfattningen för att se ett nästan tragikomiskt mönster:
Sammanfattning av sammanfattningen: Svenskt bistånd har adresserat angelägna behov ur utvecklingsperspektiv, men ändå haft begränsade effekter.
Eller varför inte: Vi ville väl - men det blev inte som vi ville.

Om fruktdrycker, handel och bistånd

Detta seminarium i Visby tar upp en intressant fråga:
Trade Not Aid – the best solution to fight poverty in the developing world?
Minst lika intressant är vem som ordnar seminariet: Froosh AB. Just det - Smoothiemakarna.
Etisk konsumtion och varumärkesbyggande gentemot världsförbätrrare är förvisso inget nytt. Men nu ställs frågan om handel i sig är bättre än bistånd. Froosh har mig veterligen aldrig kört kampanjer av typen 'för varje flaska du köper skänker vi en tallrik gröt till behövande". Istället beskriver företaget - helt korrekt - handel i sig som en välgärning också för fattiga länder:
de tropiska fruktodlingar som förser oss i europa med många av våra favoritfrukter skapar också välbehövliga arbetstillfällen, ökad handel, genererar skatteintäkter för staten och leder till förbättrad infrastruktur i det lokala samhällena. man kan faktiskt säga du handlar med ett samhälle på landsbygden i ett utvecklingsland varje gång du köper en mango eller ananas.
När de på sin facebook-sida får frågan om att lansera ekologiska produkter svarar de:
hej XXX!
många av de plantage vi köper frukt från är kooperativ av oberoende bönder som äger små tomter där familjen odlar frukt och grönsaker. vi kräver inte att de odlar sina fruktplantor helt utan bekämpningsmedel eftersom det skulle riskera att skördarna förstörs av djur eller mikroorganismer. detta skulle i sin tur lämna familjerna utan inkomst, då de inte kan sälja sina grödor.
Då återstår bara två punkter:
1. Ja, Fredrik Segerfeldt ska vara med på seminariet.
2. Flaskan som markerats är min favorit, ananas, banan & kokos. Av erfarenhet vet jag att den jag gillar bäst är den som riskerar ryka ur sortimentet när företag vinstmaximerar. Så köp och njut så länge det varar!