Svenskt bistånd till Tanzania har utvärderats. Intressant är följande:
  • Granskningen gäller i princip hela rubbet. Biståndet startade 1962, så det är en hel del.
  • Granskningen har gjorts av utländska externa granskare, och är publicerad som Rapport 2016:10 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
  • Granskningen är kritisk, men kritiken är inlindad på ett tröttsamt sätt för läsaren. Man behöver inte läsa länge i sammanfattningen för att se ett nästan tragikomiskt mönster:
Sammanfattning av sammanfattningen: Svenskt bistånd har adresserat angelägna behov ur utvecklingsperspektiv, men ändå haft begränsade effekter.
Eller varför inte: Vi ville väl - men det blev inte som vi ville.