En artikel som åldrats väldigt väl är
Akerlof, George A., Paul M. Romer, Robert E. Hall, and N. Gregory Mankiw. 1993. "Looting: The Economic Underworld of Bankruptcy for Profit." Brookings Papers on Economic Activity 1993(2): 1.
Problemet de beskriver är när företag drar nytta av att staten kommer att rädda dem genom att ta över deras skulder:
Bankruptcy for profit occurs most commonly when a government guarantees a firm's debt obligations. The most obvious such guarantee is deposit insurance, but governments also implicitly or explicitly guar antee the policies of insurance companies, the pension obligations of private firms, virtually all the obligations of large banks, student loans, mortgage finance of subsidized housing, and the general obligations of large or influential firm
Artikeln är ovanlig såtillvida att de bland annat utgått från populära, journalistiska beskrivningar av fenomenet:
Notera den stora likheten mellan dessa böcker och de som kom efter finanskrisen 2008:

I tidskriften finns också kommentarer på artikeln. Detta är Greg Mankiws:
A common reaction to the savings and loan crisis is that it shows the need for higher capital requirements, better accounting rules, and more vigilant regulators. In contrast, I view the message as being more basic. This episode calls into question the desirability of government insurance for bank deposits, as well as the entire banking system on which our economy relies.