Visar poster taggade pressklipp-2015:

Om fackföreningarnas reaktioner på arbetsmarknadsgapens bestämningsfaktorer

Journalisten Esref Okumus ringde mig för ett tag sedan och ställde lite frågor om arbetslösheten i Sveriges fattiga och invandrartäta förorter. Nu är artikeln ute (i Arbetet) och den är inte alls dum. Flera perspektiv får komma till tals, även nationalekonomen Anders Forslund, Saco-utredaren Josefin Edström och LO-utredaren Ulrika Vedin.
De fackliga utredarnas kommentarer är intressanta. Så här säger Vedin:
LO-utredaren Ulrika Vedin konstaterar att det inte finns någon forskning som visar att sänkta lägsta-löner skulle ge fler jobb åt utrikesfödda. Det har exempelvis inte fungerat i USA som har extremt låga minimilöner och likväl likväl [har] mycket stora skillnader mellan infödda och utrikesfödda.
Vedins kommentar är vågad. Som jag tidigare skrivit om finns faktiskt en LO-rapport som påpekar att merparten av forskningen hittar ett samband mellan lägstalöner och sysselsättning för marginalgrupper (såsom invandrare och ungdomar). Det är också lätt att illustrera sambandet i ett enkelt punktdiagram - se detta inlägg.
Vedins påstående att USA likväl har mycket stora skillnader mellan infödda och utrikesfödda kan lätt kontrolleras med OECD-statistik (i publikationen Indicators of Immigrant Integration 2015). USA är ett av de länder där utlandsfödda är sysselsatta i högre utsträckning än natives.
Som jag själv visat (IFN working paper 1036) är det också så att de länder som har mindre arbetsmarknadsgap har större inkomstspridning.
Saco-utredaren Josefin Edströms kommentar är annorlunda. Hon förnekar inte vare sig forskningen eller de mönster som syns tydligt i OECDs statistik. Istället menar hon att det är typen av invandring som spelar roll:
Skillnaden mellan länderna hänger snarare ihop med vilken typ av invandring de har, vilket OECD-rapporten inte tagit hänsyn till, påpekar Saco-utredaren Josefin Edström.
– Vi tar emot väldigt många flyktingar och det tar lång tid för dem att komma in på arbetsmarknaden. Därför ska Sverige inte jämföras med länder som har en stor andel arbetskraftsinvandrare
Detta är i grunden en helt korrekt kommentar. Kategorin utlandsfödda är mycket heterogen och beror på mottagarlandets flykting- och invandringspolitik.
När det gäller hur mycket av arbetsmarknadsgapen som kan förklaras av de utlandsföddas egenskaper finns det ganska litet forskning (i synnerhet jämfört med antalet studier av hur minilöner påverkar sysselsättningen). En relevant studie av Büchel och Frick (2005) visar förvisso att de varierande framgångarna för utlandsfödda på arbetsmarknaderna i rika länder faktiskt inte verkar kunna förklaras av de utlandsföddas socioekonomiska egenskaper i någon större utsträckning.
Min egen studie (samma wp som ovan) fann dock att länder med fler asylansökningar per capita har större arbetsmarknadsgap - men också att detta inte är enda signifikanta förklaringen. Välfärdsstatens generositet och andelen av arbetsmarknaden som täcks av kollektivavtal spelar roll även när man korrigerar för asylinvandringstryck.
Min kommentar till Josefin Edström är således inte att hon har fel, utan att hon av två olika delförklaringar (invandrarers egenskaper vs regelverk i Sverige) väljer att lyfta fram den vi inte kan påverka, vilket kanske inte är så konstruktivt. Även om vi skulle ändra vår invandrings- och flyktingpolitik nu, kvarstår utmaningen att skapa en arbetsmarknad där även utlandsfödda klarar sig bra. Då finns det en hel del forskning som tyder på att det är just arbetsmarknaden och välfärdsstatens utformning som måste diskuteras.
Jag utgår från att facken vill vara med i den diskussionen. Eller?

ref:
Büchel, F and J. R. Frick. 2005. "Immigrants’ Economic Performance across Europe – Does Immigration Policy Matter?" Population Research and Policy Review 24(1):175–212.

Om skattesystemet och Timbuktu

När jag var redaktör för Ekonomisk debatt publicerade vi en artikel med rubrikfrågan "Finns det en anhopning av skattebetalare vid brytpunkten för statlig inkomstskatt?" av Spencer Bastani och Håkan Selin (pdf). Svaret på rubrikfrågan var enkelt uttryckt: Inte för anställda, men för egenföretagare syns en tydlig anhopning.
Föga förvånande är egenföretagare inte så sugna på att ta ut förvärvsinkomst till drygt 50 procents marginalskatt, så misstänkt många har en taxerad förvärvsinkomst som ligger precis på gränsen vid statlig inkomstskatt (under denna gräns är marginalskatten drygt 30%).

Figuren nedan talar ett tydligt språk.
Jag gillade artikeln, men det blev ingen större folkstorm när den kom ut. Nu har det emellertid visat sig att en av dem som skatteplanerar genom bolag är Timbuktu, och då skrivs det en hel del. Denna ledare i Sydsvenskan kommenterar vettigt (och citerar både mig och Gunnar Myrdal...) Även p1 sände nyligen ett reportage om skattesystemet. När det gäller hur (delar av) en större skattereform skulle kunna se ut, vill jag påminna om denna artikel jag skrev i DN för några år sedan.

Om tillit i Dagens Samhälle

Här är en lite längre text jag skrivit i Dagens Samhälle om tillit. Det är en text som förtjänar många referenser och källor, och snart kan de intresserade hitta mer i ett briefing paper om tillit som jag skrivit åt Timbro. Data om tillit över tid har jag lagt ut flera gånger - kika under taggen tillit.

Jag har dock samlat några länkar för att styrka mitt påstående att det ganska ofta påstås att tilliten minskar. För ett tag sedan nämnde Klas Eklund i Fokus den knakande tilliten som en del i en allmän problembild:
I dag är Riksbanken hårt kritiserad i en stor del av ekonomvärlden. Finanspolitikens regler är upprivna. En minoritetsregering administrerar oppositionens budget. Tilliten knakar under trycket av växande klyftor. Den gamla konsensuspolitiken har ersatts av tre block – ett center-vänster, ett center-höger och ett »nationalkonservativt« – som bittert bekämpar varandra och hindrar uppgörelser. [min markering]
(En bisak i sammanhanget: 10 dagar efter krönikans publicering kom en uppgörelse som - oavsett vad man tycker om den i sak - reser ett frågetecken för Eklunds sista tes.)

Tidigare har Oskarson & Rothstein (2012:543) kopplat fallande tillit till orättvisa samhällsinstitutioner, "inte minst skolan och arbetsmarknadens institutioner". Fallande tillit har även kopplats till invandring (av bl a Ekman, 2014).
Slutligen finns denna artikel på DN-debatt där ett gäng tänkare föreslår allmän medborgartjänst för att råda bot på det påstådda problemet minskad sammanhållning och tillit.
Färska data pekar emellertid nu på en sjunkande nivå av generell tillit, speciellt bland yngre personer.
Det är en lurig formulering. Mer korrekt vore att skriva att i SOM-institutets årliga mätningar syns inga tendenser till minskande tillit i befolkningen som helhet, men möjligen finns vissa tendenser bland de yngsta som tyder på att detta kan ändras i framtiden. (Se vidare detta inlägg)

Källor:
Eklund, K. Farligare än folk förstår. Fokus, 15 december 2014. Länk.
Ekman, I. "Stockholm Syndrome How Immigrants Are Changing Sweden's Welfare State" Foreign Affairs, May 19, 2014. Link.
Oskarson, M & Rothstein, B (2012) Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga? i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet.I kunskapskanalen och LUM

I höstas intervjuades jag av Bengt Westerberg (!) i serien En bok, en författare. Intervjun kan nu ses på nätet. De jobbar mycket med närbilder...
I senaste Lunds universitet meddelar (LUM) finns en intervju med tre forskare som syns i debatten: Jag själv, Roland Paulsen och Inger Enkvist.

Intervjun med Roland är intressant på många sätt. Bl a finns följande:
De senaste fyrtio åren har produktiviteten ökat kraftigt i Sverige och vinsterna rakat i höjden. Trots det låg reallönerna stilla 1976–1996 och inte förrän i mitten av nittio-talet började de stiga något.
Det är korrekt. Det är dock intressant att fundera på vad de dåliga reallönerna berodde på. Nominellt sett ökade lönerna ju enormt under denna period, men det mesta åts alltså upp av inflation.

Under perioden devalverade Sverige 5 gånger, vilket sänkte värdet på kronan kraftigt. I praktiken var detta en omfördelning från konkurrenskraftiga delar av näringslivet till sektorer som varvs- och fordonsindustrin, som hade stora problem.

Krönika i SvD om Jonathan Haidt

31 januari publicerades min Svd-kolumn om Jonathan Haidt. Den är framför allt inspirerad av Haidts bok "The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion" som jag läste sommaren 2013, och som jag grunnat en hel del på sedan dess. Jag gillar inte Haidts huvudbudskap, men jag tror dessvärre att det ligger en hel del i vad han säger.
Som tur är, finns det forskning som visar att fakta och sakkunskap inte är helt verkningslösa, till exempel när folk korrekt uppfattar den vetenskapliga enigheten i klimatfrågan (se denna forskningsartikel, som dock också visar att "political orientation has a significant influence on perceived scientific agreement, global warming beliefs, and support for government action to reduce emissions")

På Haidts sida finns känd studie av Kahan mfl, som exempelvis omskrevs i Mother Jones så här:
Think the reason we can't address climate change is because people don't understand climate science? Think again: a new study suggests that people with higher scientific comprehension use their abilities not to disinterestedly parse the complicated details of climate science, but to better fit available evidence to their preexisting values and group identifications.
Å andra sidan hittar en väldigt ny artikel något mer uppmuntrande, nämligen att "people who had greater knowledge of climate change causes were more willing to accept that climate change is occurring"

Tack till Magnus Westerstrand för flera av dessa artikeltips!