Här är en lite längre text jag skrivit i Dagens Samhälle om tillit. Det är en text som förtjänar många referenser och källor, och snart kan de intresserade hitta mer i ett briefing paper om tillit som jag skrivit åt Timbro. Data om tillit över tid har jag lagt ut flera gånger - kika under taggen tillit.

Jag har dock samlat några länkar för att styrka mitt påstående att det ganska ofta påstås att tilliten minskar. För ett tag sedan nämnde Klas Eklund i Fokus den knakande tilliten som en del i en allmän problembild:
I dag är Riksbanken hårt kritiserad i en stor del av ekonomvärlden. Finanspolitikens regler är upprivna. En minoritetsregering administrerar oppositionens budget. Tilliten knakar under trycket av växande klyftor. Den gamla konsensuspolitiken har ersatts av tre block – ett center-vänster, ett center-höger och ett »nationalkonservativt« – som bittert bekämpar varandra och hindrar uppgörelser. [min markering]
(En bisak i sammanhanget: 10 dagar efter krönikans publicering kom en uppgörelse som - oavsett vad man tycker om den i sak - reser ett frågetecken för Eklunds sista tes.)

Tidigare har Oskarson & Rothstein (2012:543) kopplat fallande tillit till orättvisa samhällsinstitutioner, "inte minst skolan och arbetsmarknadens institutioner". Fallande tillit har även kopplats till invandring (av bl a Ekman, 2014).
Slutligen finns denna artikel på DN-debatt där ett gäng tänkare föreslår allmän medborgartjänst för att råda bot på det påstådda problemet minskad sammanhållning och tillit.
Färska data pekar emellertid nu på en sjunkande nivå av generell tillit, speciellt bland yngre personer.
Det är en lurig formulering. Mer korrekt vore att skriva att i SOM-institutets årliga mätningar syns inga tendenser till minskande tillit i befolkningen som helhet, men möjligen finns vissa tendenser bland de yngsta som tyder på att detta kan ändras i framtiden. (Se vidare detta inlägg)

Källor:
Eklund, K. Farligare än folk förstår. Fokus, 15 december 2014. Länk.
Ekman, I. "Stockholm Syndrome How Immigrants Are Changing Sweden's Welfare State" Foreign Affairs, May 19, 2014. Link.
Oskarson, M & Rothstein, B (2012) Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga? i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet.