En vän skickade mig ett utdrag ur Ezra Kleins intervju med Ted Chiang


Tesen som antyds torde vara testbar: Hitta en fråga (ur World Values Survey eller liknande) som fångar inställning till ny teknik och undersök om den faktiskt är mindre i universella välfärdststater, eller länder med högre sociala utgifter.