Ett klassiskt exempel på kombinationen av PR-folk på universiteten och forskare som tar av sig forskarhatten för att spekulera kring korrelationer: