I år hoppar jag över politikerveckan i Visby. Däremot ser jag redan fram emot bokmässan i Göteborg. Jag noterar att Andreas Heinö tycks ha liknande känslor inför dessa olika evenemang: I senaste nyhetsbrevet skriver han om Almedalsveckan:
Hur är det möjligt att skapa ett så tråkigt program? [...] De aktörer som har resurser lägger dem på PR-byråer som fakturerar dyrt för att skapa friktionsfria paneler perfekt anpassade för årsrapporten snarare än seminariepubliken.
Bokmässan är som en tätare och intressantare Visbyvecka. Själv ska jag diskutera 90-talsreformerna, ett av mina favoritämnen!