Motsättningen mellan (forskare som gillar) förklaringar som bygger på strukturer och förklaringar som bygger på aktörer har alltid förbryllat mig. Snubblade över följande citat som uttrycker min hållning väl:
"the belief that preferences are formed historically and the belief that people act rationally upon the preferences they have are not contradictory."
Adam Przeworski (1985:385). "Marxism and Rational Choice", Politics & Society 14.