En av mina återkommande käpphästar är att pensionsprognoserna bör beakta ekonomisk tillväxt. Skälet är att ekonomisk tillväxt är den viktigaste faktorn för pensionernas framtida nivå (i ett system som likt Sveriges huvudsakligen är ett fördelningssystem) och när prognoser görs med ett antagande om nolltillväxt ser pensionerna sämre ut än vad de faktiskt är. (Här är ett blogginlägg från 2018, här är ett från 2006).

Tyvärr går utvecklingen åt andra hållet, och för några månader sedan noterade jag att möjligheten att själv laborera med olika antaganden om framtida tillväxt i den egna pensionsprognosen har tagiotsbort från den officiella prognostjänsten minpension.se . Jag har mailat en hel del med myndigheten men inte fått någon klarhet i varför möjligheten att se hur olika grader av positiv ekonomisk tillväxt påverkar pensionerna har tagits bort från tjänsten. En sökning visar dock att sajten som helhet nästan helt undviker att nämna begreppet tillväxt:

Nu har dock Timbro lanserat en pensionsprognostjänst som beaktar tillväxt.
Å ena sidan tycker jag det är utmärkt, å andra sidan är det lite synd att uppgiften att förklara tillväxtens betydelse för pensionerna nu sannolikt kommer att uppfattas som politiserad.
Det bästa med tjänsten tycker jag är den grafiska illustrationen av prognosen som ges när användaren har matat in startlön, ålder och andra parametrar som avgör löneutveckling och sedan pension.


Pensionsmyndigheten borde kunna inspireras av figuren och i sina prognoser och de orangea kuverten visa motsvarande bild, men med heldragen linje för den historiska utvecklingen som varje individ har haft och en streckad för den prognostiserade utvecklingen.