Lina Stenberg har för tankesmedjan Tiden skrivit en rapport om huruvida enkla jobb utgör en språngbräda in på arbetsmarknaden. Så här presenteras rapporten med debattartikel i Svd:
Enkla jobb är ingen språngbräda, varken för ungdomar in på arbetsmarknaden ­eller för nya svenskar in i samhället. Detta visar en ny rapport från Tankesmedjan Tiden.
I själva debattartikeln står följande:
I rapporten som släpps i dag och som bygger på unik statistik från SCB, undersöks flera av argumenten i den pågående debatten. Går det att verifiera om enkla jobb är språngbrädor för ungdomar in på arbets­marknaden eller för nya svenskar in i det svenska samhället?
Den som läser själva rapporten finner emellertid att denna unika statistik likväl inte kan besvara huvudfrågan. Så här skriver Stenberg själv:
Eftersom den här statistiken inte följer enskilda individer över tid går det inte att till fullo förstå varför vissa har enkla jobb och andra inte. Det går inte att se hur individernas karriärutveckling ser ut. Tyvärr kan man inte heller se om personerna just varit arbetslösa och kommit in på arbetsmarknaden igen, om en person har haft samma enkla jobb i många år eller huruvida de alls söker sig vidare till mer kvalificerade jobb.
Sedan
Det man däremot kan se är att fler har enkla jobb i yngre åldrar, vilket stämmer överens med antagandet att dessa yrken är en väg in på arbetsmarknaden.
En relaterad anmärkning är att det aldrig definieras i rapporten vad det innebär att ett jobb är en språngbräda. Hade en sådan definition gjorts skulle den sannolikt blivit tydligt att statistiken som finns i rapporten inte kan användas för att vare sig bekräfta eller falsifiera tesen som undersöks.