Pappret "Eight centuries of global real interest rates, R-G, and the ‘suprasecular’ decline, 1311–2018" av Paul Schmelzing är intressant, då det beräknar den globala (i 'advanced economies' realräntan sedan 1300-talet. Hur?
The global series is obtained by weighting all available advanced economy long-term debt yields, by GDP shares
Och så här ser det ut:
Det tycks med andra ord som om exempelvis John Hassler och Per Krusell hade rätt när de för två år sedan skrev
Fallande realräntor är en global trend, helt utanför Sveriges kontroll ... Sannolikt kommer vi att leva i ett lågräntesamhälle under lång tid. Vi måste därför ställa om för att hantera detta
Hassler och Krusell menar att det är "en utbredd uppfattning" att orsaken till de låga räntorna är Riksbankens räntepolitik. Kanske är det så, men även om det är helt korrekt att räntorna skulle ha varit låga även utan negativa styrräntor, kan det finnas andra problem med minusräntan.