När man ska skriva uppsats är det en god idé att tidigt i processen skriva ett abstract. Skälet är att man då tvingas tänka igenom vad som ska göras i uppsatsen, och vad det är som ska få läsare att tycka att detta är en spännande uppsats. När man väl har skrivit ett abstract som beskriver vad som sker i uppsatsen (resultat och slutsatser får man utelämna tills vidare), har man också en arbetsplan - och det är "bara" att göra det man skrivit att man ska göra.
Min erfarenhet är att många gör misstaget att skriva abstract som vore det en introduktion eller bakgrund till studien i fråga, men bra abstract går rakt på sak, och skriver utan att krångla till det vad som undersöks, hur och vad resultaten säger. Bra abstract är ofta korta.
Nedan följer ett exempel på ett bra abstract (och dessutom ett intressant resultat)
Kearney, Melissa S., and Phillip B. Levine. 2015. "Media Influences on Social Outcomes: The Impact of MTV's 16 and Pregnant on Teen Childbearing." American Economic Review, 105(12): 3597-3632.
This paper explores the impact of the introduction of the widely viewed MTV reality show 16 and Pregnant on teen childbearing. Our main analysis relates geographic variation in changes in teen childbearing rates to viewership of the show. We implement an instrumental variables (IV) strategy using local area MTV ratings data from a pre-period to predict local area 16 and Pregnant ratings. The results imply that this show led to a 4.3 percent reduction in teen births. An examination of Google Trends and Twitter data suggest that the show led to increased interest in contraceptive use and abortion.
Så... om någon undrade om folk fortfarande tittar på MTV, tycks alltså svaret vara jakande - och dessutom påverkar MTV (unga amerikaners) preventivmedelanvändande.