Min senaste DN-kolumn uppmärksammar att det i år är 10 år sedan Bo Rothstein liknade bloggarna vid kloakbrunnar. Intressant nog är det också 10 år sedan bloggen Ekonomistas startade. För den som letar på rätt ställe kan bloggar, ofta skrivna av akademiker, vara ett sätt att tillgodogöra sig debatt på hög nivå, och på så sätt undvika att drabbas av kultursidornas förfall som Johan Lundberg beskrivit).
Här är Metros artikel om debatten (GP verkar ha städat undan Rothsteins artikel). Många kommentarer är numera svåra att hitta, men deeped och svensson kommenterade intressant.
En relaterad tanketråd som till slut lämnades utanför kolumnen är den bland nyliberaler vanliga idén om varför intellektuella ogillar kapitalism. Den förekommer i lite olika versioner. Här är Nozicks tankar:
Intellectuals feel they are the most valuable people, the ones with the highest merit, and that society should reward people in accordance with their value and merit. But a capitalist society does not satisfy the principle of distribution “to each according to his merit or value."
(Milton Friedmans har en variation på temat, och den intresserade kan också fördjupa sig i ämnet via Hayek och Von Mises).
Slutligen, några tips om var man ofta kan hitta debatt och kommentarer på god nivå:
På svenska
Emma Frans (också epidemiolog!)
Malin Sandström blogg vetenskapsnytt (Malin är beräkningsneurobiolog, men så här långt kommen i listan inser jag att ingen av de nämnda fångas i en enkel etikett...)

Internationellt:

Det finns många fler. Förmodligen är det dags att göra en bloggroll igen?