Några nyckelcitat ur DNs artikel om SMHIs tjänst sjöfartsservice: Visst känns mönstret igen?
  • Sjöfart har de senaste fem åren gett SMHI intäkter på mellan 43 och 49 miljoner per år, en kassako för SMHI:s affärsverksamhet.
  • Men nu har verksamheten hastigt lagts ner. Från den första juli har ett nystartat privat företag, Gale Force, tagit över
  • Verksamheten avvecklades mycket snabbt utan en oberoende värdering.
  • SMHI bjöd inte ut Sjöfart öppet så att utomstående kunde lägga bud på verksamheten.