Ny DN-kolumn! Nyckelformulering:
Det samhälle som är bäst rustat för denna osäkra framtid är inte det bunkrande samhället, utan det flexibla och adaptiva. Det är vår förmåga att anpassa oss till kraftigt och snabbt förändrade omständigheter som är mänsklighetens ess i rockärmen.
Notera att det i papperstidningen står att permitteringsstöd söks från tillväxtverket men handläggs av skatteverket (vilket var förslaget) men så blev det inte (tillväxtverket handlägger också). Det är rättat på nätet.

Notera också att jag helst ville ha rubriken "Flexibilitet slår prepping" inte bara på min egen blogg (utan i tidningen och DNs sajt), men prepping är inget svenskt ord. Vad säger man då? Prepperi? Och är prepper (som gick bra) ett svenskt ord?