Erik Mobergs bok om statsvetenskap, Towards a science of states, finns sedan några år på engelska och har letat sig in på litteraturlistan för "Introduction to Politics" i Essex (som essential reading dessutom!).
Jag tycker detta är kul, dels för att boken är riktigt bra, och dels för att det tyder på någon form av mertitokrati att en självpublicerad bok av en icke-universitetsaffilierad författare vars hemsida måste ses för att förstås, kan sprida sig på egna meriter.