En intressant aspekt av gig-ekonomin är anställningsformen. Initialt fick många företag kritik för att man endast är anställd när ett uppdrag utförs, och gissningsvis har detta bidragit till att ett företag som Foodora nu anställer en eller några månader i taget. Men för att detta ska vara ekonomiskt lönsamt måste företaget också se till att de anställds jobbar hårt när de är anställda och att bara de som är lämpade för jobbet - dvs cyklar snabbt nog - stannar kvar i företaget. Och den strategin ger naturligtvis också kritik. Frågan är då om inte den ursprungliga idén med giggande - endast betalt per uppdrag - i många fall är att föredrag? Lönen omräknad till heltid blir då väldigt låg, men det är också tydligt att detta inte är tänkt att vara ett heltidsjobb, och med de tillfälliga giggen kommer en flexibilitet som giggaren själv kan uppskatta (till skillnad från den press som många av Foodoras anställda cykelbud känner).

I det wallraffande som Breakit gjorde 2017, hamnade ju uber eats på 39 kr i timmen, men sades också vara mer behaglig såtillvida att man kunde ta det lugnt och göra något annat mellan uppdragen som kom relativt glest. Foodora, däremot, låg betydligt högre - men till priset av att buden mer eller mindre ständigt är i rörelse

Alternativt kan man göra som Matkurir 20 från Weidenstedt et al (2020):
Matkurir 20: I tried a lot to work in McDonalds and Max but many times I send my documents, then the personnel from Max or McDonalds didn’t respond. Because of that I work for Wolt and Foodora.
Ratio: So both Wolt and Foodora? How do you combine these jobs? Do you work with both every day?
Matkurir 20: Yes, every day I work 10 hours. 5 hours in Wolt and 5 hours in Foodora. Morning I work with Foodora and afternoon and night with Wolt.
Ratio: That means that you work 70 hours every week? More or less?
Matkurir 20: 70 I think yes.
Ratio: Because you work every day?
Matkurir 20: Yes
Forskarna förklarar:
Anledningen till att giggare 20 gör på det viset är att en anställning på Foodora visserligen innebär ett minimum av tio arbetstimmar per vecka dock utan garanti för möjligheten att jobba flera skift än så. Dessutom är det inte tillåtet att jobba mer än 35 timmar per vecka på Foodora (med vissa undantag). Wolt, där gig-arbetare inte är anställda och kan jobba så många timmar de vill, är därför ett bra komplement.