När internet fick bred spridning och ökad användarvänlighet genom mobiltelefonen var många påtagligt optimistiska rörande den nya teknikens möjligheter. Det talades om web 2.0, the long tail, crowdsourcing och hur bloggar, diskussionsforum och sociala sociala medier skulle demokratisera det offentliga samtalet. Det talades också om hur delningsekonomi och gigekonomi skulle revolutionera ekonomi och arbetsmarknad.

Optimismen vändes senare till sin motsats. Nu talas det om en "tech-lash", det vill säga en backlash mot den nya tekniken. Begrepp som övervakningskapitalism, filterbubblor, youtube-radikalisering och arbetslivets gigifiering präglar numera debatten.

Jag satte ihop en panel för att dryfta dessa frågor i ett avsnitt av Fredagsmagasinet från Institute for public affairs i Lund. Medverkar gör:
  • Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
  • Niklas Selberg, docent i juridik, Lunds universitet
  • Joakim Wernberg, lektor i Teknik och samhälle vid Lunds universitet och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum
  • Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och temaledare på Inspa vid Lunds universitet

Det hela är filmat och redigerat Flaskpost film och kan nu ses på youtube.