Förra veckan gick jag på Fysiografiska Sällskapets symposium om forskningens rekrytering och förnyelse. Bland många andra talade professor Rolf Håkanson under rubriken "Svensk medicinsk forsknings nedgång" och visade följande bild:
Den är suddig, men säger att 1960 hade medicinska fakulteten i Lund 35 professorer, 2 administratörer, 20 institutionssekreterare och 55 läkarstudenter per termin.
"Idag" finns där 230 professorer, 290 administratörer, 120 läkarstudenter per termin samt 10 kommunikatörer.

Jag twittrade en delmängd av denna info, och av feedbacken kan anas det många känner igen sig i bilden av kraftigt växande administration. Men vissa ställde sig ändå frågan: Kan det stämma? Robert Östling letade fram följande statistik från SCB:
och denna bild - som förvisso gäller hela högskolesektorn och under en annan tidsperiod - stödjer inte bilden av en kraftigt växande administration. Bilderna är förvisso inte oförenliga, men de ger väldigt olika bilder av utvecklingen. Några idéer någon?