Fyra elsparkcykelbolag överklagar Stockholms stads beslut om krav på polistillstånd
Striden mellan Stockholms stad och elsparkcykelbolagen trappas upp. Ytterligare en överklagan har nått förvaltningsrätten. Det innebär att alla stora aktörer utom Voi tar stadens beslut om nya regleringar till domstol.
Med tanke på att alla elsparkcykelföretag har mer eller mindre samma affärsidé väcks onekligen frågan varför alla företag utom Voi nu tar staden till domstol.
Den som följt historien vet att det finns ett mönster:
Flera bolag riktar hård kritik mot att beslutet [att minska antalet elsparkcykelbolag i Stockholm från sju till tre] kom så plötsligt, till skillnad från andra regleringar som aviserats långt i förväg. Processen beskrivs som "rättsosäker" och "icke-transparent". Men framför allt är det kriterierna för urvalet av bolag som får dem att se rött. Planen var att skicka ut ett gemensamt kritiskt uttalande – men det stoppades då Voi inte ville skriva under.
Just Voi verkar ha viktiga politiska kontakter i Stockholm (SvD 7 nov)
Elsparkcykelbolaget Vois policychef Tina Ghasemi Liljekvist för bolagets talan gentemot politikerna. Samtidigt styr hon över hur framtida kommunfullmäktige i Stockholm kan se ut efter valet, avslöjar SvD.
Gäller problemen bara elsparkcyklar? Tyvärrr inte. Många företag inom den så kallade gigekonomin tycks irritera staden rejält:
I september 2018 beslutade Stockholms stad att förbjuda delar av den populära återvinningsappen Tiptapp. Anledningen var att kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter enskilda att hjälpa varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen
Tre år senare kom ett glädjande klargörande:
Nu har Mark- och miljööverdomstolen gett Tiptapp rätt mot kommunen och slagit fast att det inte finns några hinder för en professionell aktör att skapa en digital mötesplats för hushåll att hitta varandra och erbjuda varandra tjänster i form av transport av avfall. Domen är slutlig och kan inte överklagas.
Båda citaten ovan kommer från Centrum för Rättvisa som berömvärt hjälpte Tiptapp att överklaga beslutet.
I analyser av det svenska företagsklimatet brukar både rättsstat, effektiv förvaltning och teknikvänlighet nämnas som styrkor. Fallen ovan är förhoppningsvis bara undantag från det mönstret.