Hur optimistisk ska man vara med anledning av det omstridda valet i Kenya? En domstol meddelade att valet måste göras om, och president Kenyatta meddelade, något oväntat, att han accepterar detta. Men det finns en liten twist, berättar The Economist:
In English, Mr Kenyatta accepted the decision gracefully, calling for peace and calm. But in Swahili, Kenya’s other national language, he denounced the six judges’ decision as the work of “whites" and “homosexuals".