Hittade denna bland Pensionsmyndighetens undersökningar om kunskap och attityder till pension
Å andra sidan ställdes också en öppen fråga, där svaren tyder på att många vid en öppen fråga inte tänker på hur stor roll pensionsåldern spelar: