Helsingborg blir nu första kommun som har en heltidsanställd lobbyist i Stockholm, i varje fall enligt lobbyisten själv, Cecilia Eklund. Källa: SVT:
Tjänsten är unik. Ingen annan kommun har någon lobbyist i Stockholm, enligt Eklund.
Vilka frågor ska du arbeta med?
– En tunnel mellan Helsingborg och Helsingör är en extra prioriterad fråga, men det handlar också om att få extra infrastruktursatsningar, och att få nationell närvaro under vår stadsmässa år 2022, säger Cecilia Eklund.
SVT bad mig kommentera, och jag fann det lämpligt att varna för att situationen är ett socialt dilemma:
– På kort sikt kan det finnas fördelar, ja. Kommunerna upplever att de får information snabbare och kan påverka beslut till fördel för den egna regionen. Problemen uppstår om alla kommuner gör likadant. Då finns det inte längre någon vinnare, alla blir i stället förlorare, säger han.
– Det vore mer gynnsamt om kommunerna tävlade med varandra i att vara bäst på välfärd eller företagsklimat, inte i att lobba bäst i Stockholm eller Bryssel.
På samma tema I Sveriges Radio: Kommuner tar ekonomiska risker i kampen att synas:
Enligt en enkät som Ekot har gjort har en tredjedel av alla svenska kommuner tagit ekonomiska risker vid olika typer av event under 2019.
Matmässor och idrottstävlingar är exempel på satsningar som kommuner gör både för höja platsens värde för de som bor där och för att locka besökare. Vissa typer av event skattar kommuner så högt att de är beredda att ta den ekonomiska risken om eventet skulle överskrida sin budget. [...] En av dessa kommuner är Partille kommun som sedan två år tillbaka är ekonomisk garant för P3 Guld. Daniel Claesson är evenemangschef på Partille Arena.
– Om man räknar hem hur många gånger Partille nämns under dagarna kring P3 Guld arrangeras i stora dagliga media så är det ju fler gånger under den perioden än det gör under hela året. Så det är klart att vill man sprida att Partille finns så är det bra ur en marknadsföringssynpunkt.
Även här får jag ett litet pratminus:
– Även om det är ganska billigt i kronor räknat, så kan det vara en hög kostnad i form av att vi inte lägger energi och uppmärksamhet på skola vård och omsorg för det är det som kommunerna borde lägga mest kraft på och det är det de borde tävla om att vara bäst på, säger Andreas Bergh.
Lämpligt nog har jag tillsammans med statsvetaren Gissur Erlingsson nyss färdigställt en artikel om fenomenet kommuner som marknadsför sig på olika sätt. Artikeln kommer i Ekonomisk Debatt senare i år.

Uppdatering:
Christian Bjørnskov tipsade mig om Christopher Snowdons IEA papper "Sock Puppets: How the government lobbies itself and why". Han föreslår bland annat
Urgent action should be taken, including banning government departments from using taxpayer’s money to engage in advertising campaigns